Kategória: News

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 10.12.2023 10.00 - 15.00

Beata Rojek – Personal Iconography – Unveiling stories through the drawing

V rámci autorkinej dvojmesačnej rezidencie vás pozývame na workshop kresby, na ktorom sa spoločne pokúsime prelomiť tabuizovanú tému interrupcií. Workshop bude prebiehať v dvoch fázach. Prvá časť bude pozostávať z meditačného cvičenia – dyády, ktorého skrátená verzia nám umožní uzemniť sa a hlbšie sa ponoriť do následného tvorivého procesu. Druhú časť workshopu bude venovaná rozhovorom, prácou s obrazom a pokusom o jeho zaznamenanie.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 15. 11. 2023 / 18.00 hod.

Asztrid Csatlós a Nóra Szabó – Outside of Eden

Výstava s názvom Outside of Eden predstaví dva umelecké projekty, ktoré počas svojej letnej rezidencie v rámci KAIR rezidenčného programu pripravili maďarské umelkyne Nóra Szabó a Asztrid Csatlós. V oboch projektoch je ústredným motívom téma prechodu, transformácie bytia a života, ktorý metamorfuje.

Fakulta Umení TUKE, Poslucháreň F13, Watsonova 4 14.10.2023 10.00

Nóra Szabó – Prednáška

Počas prednášky na Fakulte Umení Nóra Szabó porozpráva o procese a výsledkoch trojmesačnej umeleckej rezidencie organizovanej rezidenciou Kair v Košiciach. Prednáška vás prevedie komplexnou škálou tém; formovaním krasových jaskýň a to, ako sa ich vzhľad podobá ľudskému telu, teóriou rozpoznávania vzorov, ktorá popisuje, ako vnímame objekty vo všeobecnosti, technológiou laserového skenovania, ktorá nám môže poskytnúť pohľad na naše životné prostredie z úplne novej perspektívy, mumifikáciou močaristých tiel prostredníctvom chemickej reakcie prírody a umenie tvorby 3D tlačených sôch.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 10.11.2021 18.00

Open Studios Night w/ Eunju Hong, Yuliia Manukian & Beata Rojek

Tento mesiac nás čaká posledné tohtoročné Open Studios Night, na ktorom sa vám predstavia tri najnovšie KAIR rezidentky – Eunju Hong, multimediálna umelkyňa pôvodom z Južnej Kórei, ktorá žije a pracuje v Nemecku, Yuliia Manukian, ukrajinská novinárka a kurátorka, ktorá sa zameriava na súčasné umenie, mestské problémy, ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva a Beata Rojek, poľská vizuálna umelkyňa s rozpoznateľným, živým štýlom, ktorý siaha od nostalgickej abstrakcie až po strohé streetartové vzory.

Residency: Október - December 2023

Beata Rojek (PL)

Beata Rojek (*1985) je umelkyňa, ktorá sa špecializuje na maľbu, kresbu, komiks a iné formy vizuálneho umenia. Má rozpoznateľný, živý štýl, ktorý siaha od nostalgickej abstrakcie až po strohé streetartové vzory.

Residency: Október - December 2023

Yuliia Manukian (UA)

Yuliia Manukian je novinárka v oblasti kultúry, kurátorka umenia a mestských projektov mimovládnej organizácie Urban Re-Public (Cherson, Ukrajina), ktorá sa zameriava na súčasné umenie, mestské problémy, ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva.