Asztrid Csatlós a Nóra Szabó – Outside of Eden

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 15. 11. 2023 / 18.00 hod.

Otvorenie výstavy: 15. 11. 2023 / 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 16. 11. – 8. 12. 2023
Kurátorka: Tatiana Takáčová

Výstava s názvom Outside of Eden predstaví dva umelecké projekty, ktoré počas svojej letnej rezidencie v rámci KAIR rezidenčného programu pripravili maďarské umelkyne Nóra Szabó a Asztrid Csatlós. V oboch projektoch je ústredným motívom téma prechodu, transformácie bytia a života, ktorý metamorfuje. Vnímajú vplyv času, ktorý zapríčiňuje eróziou hmoty, s ktorou následne pracujú, či už v rovine filozofickej alebo materiálnej. V projekte Asztrid Csatlós je únik naznačený prostredníctvom objektov, ktorých estetický význam nachádza v symboloch odchodu v svetových náboženstvách. Tie spája s aktuálnou utečeneckou krízou a stratou domova. Nóra Szabó pracuje so symbolom jaskyne, kde pomocou vizuálnej hry predstavuje teóriou rozpoznávania tvarov, na základe obrazov uložených v dlhodobej pamäti. Prostredníctvom vytvárania post-humánnych techno fosílii, skúma hranicu medzi prírodným a umelým, rovnako ako medzi rozpoznateľným a tušeným.

 

Nóra Szabó je maďarská umelkyňa pocházajúca z Debrecínu, ktorá v súčasnosti je na doktorandskom štúdiu na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti. Szabó sa zameriava na zobrazenie ľudského tela v kontexte technologického pokroku a spája tradičné techniky, ako je odlievanie zo sadry s digitálnymi médiami, ako je napríklad 3D tlač. Jej umenie odráža hybridnú povahu našej súčasnej existencie, v ktorej sa prelínajú umelé technológie a organické prvky. Prostredníctvom kompozícií, ktoré podnecujú k zamysleniu, Szabó spochybňuje konvenčné predstavy o ľudskom vyobrazení a vyzýva divákov, aby sa zamysleli nad vyvíjajúcim sa vzťahom medzi človekom a technológiou.

 


Asztrid Csatlós je maďarská umelkyňa, ktorá sa venuje prevažne maľbe. Vo svojej tvorbe sa zameriava na korelácie medzi výtvarným umením a prírodnými vedami, medzi prítomnosťou, minulosťou a budúcnosťou a na paralely fikcií a utópií. Jej diela sú často polyfónne, rada kombinuje interdisciplinárne tvorbu s klasickým maliarským myslením.

 

Rezidenčný program a program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu. Projekt podporilo aj Mesto Košice.