Kategória: News

Planíkové pleso / Ťahanovský les 22. 4. 2021* / 14.00 – 18.00 hod.

Jagoda Dobecka – I am haunted by the thoughts of what has left

Projekt poľskej umelkyne Jagody Dobeckej s názvom I am haunted by the thoughts of what has left  prináša fragmentárnu víziu nového sveta vymykajúceho sa zo súčasného časového rámca. V tejto novej realite ovplyvnenej katastrofou dochádza k rozpadu civilizácie. Počet obyvateľov sa rapídne znížil, doterajšie technologické úspechy stratili svoju funkciu a prinášajú vcelku odlišný príbeh.

Residency: Apríl - Máj 2020

Robert Gabris (SVK)

Robert Gabris, súčasný vizuálny umelec žijúci už niekoľko rokov v zahraničí (Viedeň), reprezentuje špecifickú odnož súčasných tvorcov, ktorí sa úspešne etablovali za hranicami rodnej krajiny v zmysle prezentačných, trhových a inštitucionálnych aktivít. 

Šopa Gallery 15. 4. 2021 o 18.00 / FB Šopa Gallery

Tijana Radenković – Eden Immortal Place

Samostatný výstavný projekt Eden Immortal Place je pokračovaním autorkinho výskumu v otázkach týkajúcich sa identity, solidarity či v určitom zmysle hľadania stability, pričom pracuje s metódami privlastňovania, archivácie a vytvárania rôznych typov zbierok. Projekt sa opiera o fenomén „biofílie“. Tento pojem prvýkrát použil psychológ Erich Fromm a ďalej ho rozvinul americký biológ Edward O. Wilson, ktorý poukázal na dôsledky odlúčenia sa od prírody. Autorka sa snaží o rekonštrukciu ideálneho miesta, Rajskej záhrady, predstavujúcu nesmrteľnosť, utópiu postavenú na mytológii, no zároveň je pokusom o rekonštrukciu spoločnosti – je reflexiou rozkladajúcich sa systémov, ktorých svedkami sme boli v minulosti, súčasnosti a nevyhnutnej budúcnosti.

Residency: Apríl - Máj 2020

Elisabeth Kraus (GER)

Elisabeth Liselotte Kraus (*1992, Bamberg), vyštudovala výtvarné umenie na Univerzite Bauhaus vo Weimare (2012 – 2017) a na Univerzite Mimar Sinan v Istanbule (2008 – 2009). Pohybuje sa v oblasti sochárstva, inštalácie a performancie, pričom sa primárne zameriava na médium maľby. Vydáva sa rôznymi umeleckými smermi, pri ktorých experiment zohráva kľúčovú rolu. 

Residency: Marec - Apríl 2021

Jagoda Dobecka (PL)

Jagoda Dobecka (1991) je poľská vizuálna umelkyňa pôsobiaca vo Vroclave, ktorá pomocou tradičných médií, ako je maľba, sochárstvo, či video, hovorí o aktuálnych politických a spoločenských problémoch. V roku 2016 absolvovala Maliarsku fakultu na Akadémii výtvarných umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclave.