Kategória: News

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 28.9.2022 o 19.00

Ahmad BaBa – Unknown Reverberations

“Unknown Reverberations  أصداء مجهولة ” je performance vo forme promenády, založená na postmigračnom pohľade na queerness vo vzťahu k arabskej* identite(y). Ahmad BَaBَa vás prevedie cestou medzi rôznymi časovými a priestorovými dimenziami „queer“ existencie: neviditeľná minulosť zahŕňajúca lingvistické, sociálne, kultúrne a náboženské prvky do erotických, sexuálnych a „nenormatívnych“ diskurzov z klasických arabských* rukopisov. Do skreslenej súčasnosti, ktorá spochybňuje hegemóniu západných naratívov o arabsko-islamských sexuálnych a rodových identitách, pýtajúc sa, prečo sa od nás očakáva, že sa identifikujeme s „queerness“, ktoré sme nemali silu vytvoriť? Smerom k predstave utopickej budúcnosti, ktorá obsahuje viac otázok ako ponúkaných odpovedí.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 26.9.2022 o 16.30

Reimagining Embodiment – Dance Movement Therapy Workshop

Re-imagining Embodiment je tanečno-pohybový workshop, ktorý sa sústreďuje na prežité zážitky ako jadro telesných prejavov. Na workshope budeme pracovať s rôznymi témami, ako je hanba, imidž tela, vzťahová empatia a predstavy o odpočinku skrze rôzne telesné intervencie. Čaká nás ponor do nekonečných možností našich tiel, ktorých odblokovanie nám môže pomôcť znovu odkryť rôzne fyzické spôsoby bytia.

Residency: September - Október

Magid (PS/JO)

Magid (oni/ony) sú vizuálnymi umelcami, ktorí vo svojej tvorbe pracujú s tabuizovanými a kultúrne citlivými otázkami, akými sú duševné choroby, sexuálne útoky, rodinná česť a queerness.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.9.2022 o 19.00

Arab Queer Heritage – Open Studios Night

Už v stredu 14.9. sa môžete tešiť na večer otvorených ateliérov, tentokrát na tému arabské queer dedičstvo. Predstavia sa vám rezidenti Magid a Ahmad BaBa, ktorí porozprávajú o východiskách svojej tvorby a o projektoch, na ktorých počas rezidencie pracujú. Okrem iného nám priblížia aj to, ako definujú a vnímajú svoje arabské dedičstvo a telesnosť, a či sa tieto oblasti vzájomne vylučujú, alebo dokážu nájsť spoločný dialóg.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 8. 9. 2022 / 19.00

Living according to the sky

Pozývame vás na otvorenie výstavy Poliny Shcherbyny a Krystyny Melnyk s názvom Living according to the sky, ktorá vznikla počas dvojmesačného rezidenčného pobytu KAIR Košice Artist in Residence v apríli a máji 2022. 

Deadline: 20.8.2022

Emergency Residencies for Artists and Art Professionals from Ukraine

УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ ВНИЗУ Open Call for fully-funded residencies aimed to help professionals from Ukraine working in the field of contemporary visual arts. 1) MeetFactory, Prague, Czech Republic 2) hablarenarte / Planta Alta, Madrid, Spain 3) KAIR, Košice, Slovakia 4) Visual Culture Research Center, Ukraine Within the framework of an international project supported by the Creative […]