Patrícia Chamrazová (SVK)

Residency: Február - Marec 2024

Patrícia Chamrazová je mediálna umelkyňa, ktorá často vo svojej umeleckej praxi prechádza od abstraktného k organickému, od konceptuálneho k intuitívnemu či od vedy k metafyzike. Pracuje naprieč digitálnym umením, audiovizuálnymi inštaláciami, virtuálnou a rozšírenou realitou. Jej projektová a často site-specific prax je pre diváka lákadlom, ktoré poskytuje emociálnu intimitu pomocou rekonštrukcie osobnej roviny jej každodenných skúseností. Pri kontakte s dielom autorky je cieľom posunúť publikum k hlbšiemu momentu načúvania a inšpirovať k pozornejšiemu nazeraniu na svet okolo seba.

foto: Karina Golisová @karinagolisova

Patrícia Chamrazová pochádza zo Slovenska a momentálne pôsobí v Rakúsku. Bakalárske a magisterské štúdium absolvovala v odbore Intermédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu v odbore Transmediálne umenie na Univerzite aplikovaného umenia vo Viedni. Pracovala ako mediátorka pre Kunsthalle Bratislava (2017 – 2018), v produkcii pre festival digitálneho umenia Sensorium (2018 – 2019), a pre festival Biela Noc (2019 – 2022). Aktívne sa zúčastňuje na rôznych medzinárodných výstavách, projektoch a rezidenciách.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

 

*titulná fotografia – screenshot z animácie Patrície Chamrazovej – The Body a poem