Anna Mária Trávničková

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 28.2.2024 18.00

Meet & Greet w/ Patrícia Chamrazová, Ráchel Jutka

Pozývame vás na prvé tohtoročné podujatie, kde tradičný formát Open Studios Night prechádza do novej podoby Meet & Greet. Cieľom tohto stretnutia je príležitosť k bližšiemu kontaktu a osobnému dialógu s umelcami v našej komunite.

Residency: Február - Marec 2024

Kay Yoon (KR)

Kay Yoon je kórejská umelkyňa, ktorá žije a pracuje medzi Mníchovom a Seoulom. Vo svojej umeleckej praxi skúma súvislosti medzi ľudským telom, rituálmi a ich biologickými procesmi vo vzťahu k priestorovým súvislostiam. Yooninu zdržanlivú, minimalistickú estetiku ovplyvňuje jej povedomie o napätí medzi prírodou a kultúrou.

Residency: Február - Marec 2024

Patrícia Chamrazová (SVK)

Patrícia Chamrazová je mediálna umelkyňa, ktorá často vo svojej umeleckej praxi prechádza od abstraktného k organickému, od konceptuálneho k intuitívnemu či od vedy k metafyzike. Pracuje naprieč digitálnym umením, audiovizuálnymi inštaláciami, virtuálnou a rozšírenou realitou.

Deadline: 25th of February, 2024

Open Call for Slovak artists – Budapest, Hungary

The Artist Exchange Program of the Budapest Gallery and KAIR Košice Artist in Residence invite visual or interdisciplinary artists from Slovakia to take part in the two-month residency in Budapest, Hungary.

Deadline: 11th of February, 2024

Open Call for Slovak artists – Freising, Germany

The Artist-in-Residence program (AIR) of the Schafhof – European Art Forum Upper Bavaria and KAIR Košice Artist in Residence invite visual artists from Slovakia to participate in the two-month residency in Freising, Germany. The Open Call for the residency in Schafhof – European Center for Art Upper Bavaria is open for visual artists from all fields.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Yuliia Manukian – Košice Modernism: Striking AuthentiCity

Výskum Yuliie Manukian v rámci jej rezidencie v KAIR sa zameriava na obdobie medzivojnovej moderny v Košiciach. Sústredí sa na dve roviny dedičstva mesta: architektúru budúcnosti a podporu tvorby národnej a lokálnej identity.