Anna Mária Trávničková

Planíkové pleso / Ťahanovský les 22. 4. 2021* / 14.00 – 18.00 hod.

Jagoda Dobecka – I am haunted by the thoughts of what has left

Projekt poľskej umelkyne Jagody Dobeckej s názvom I am haunted by the thoughts of what has left  prináša fragmentárnu víziu nového sveta vymykajúceho sa zo súčasného časového rámca. V tejto novej realite ovplyvnenej katastrofou dochádza k rozpadu civilizácie. Počet obyvateľov sa rapídne znížil, doterajšie technologické úspechy stratili svoju funkciu a prinášajú vcelku odlišný príbeh.

Residency: Apríl - Máj 2020

Robert Gabris (SVK)

Robert Gabris, súčasný vizuálny umelec žijúci už niekoľko rokov v zahraničí (Viedeň), reprezentuje špecifickú odnož súčasných tvorcov, ktorí sa úspešne etablovali za hranicami rodnej krajiny v zmysle prezentačných, trhových a inštitucionálnych aktivít. 

Šopa Gallery 15. 4. 2021 o 18.00 / FB Šopa Gallery

Tijana Radenković – Eden Immortal Place

Samostatný výstavný projekt Eden Immortal Place je pokračovaním autorkinho výskumu v otázkach týkajúcich sa identity, solidarity či v určitom zmysle hľadania stability, pričom pracuje s metódami privlastňovania, archivácie a vytvárania rôznych typov zbierok. Projekt sa opiera o fenomén „biofílie“. Tento pojem prvýkrát použil psychológ Erich Fromm a ďalej ho rozvinul americký biológ Edward O. Wilson, ktorý poukázal na dôsledky odlúčenia sa od prírody. Autorka sa snaží o rekonštrukciu ideálneho miesta, Rajskej záhrady, predstavujúcu nesmrteľnosť, utópiu postavenú na mytológii, no zároveň je pokusom o rekonštrukciu spoločnosti – je reflexiou rozkladajúcich sa systémov, ktorých svedkami sme boli v minulosti, súčasnosti a nevyhnutnej budúcnosti.

Residency: Apríl - Máj 2020

Elisabeth Kraus (GER)

Elisabeth Liselotte Kraus (*1992, Bamberg), vyštudovala výtvarné umenie na Univerzite Bauhaus vo Weimare (2012 – 2017) a na Univerzite Mimar Sinan v Istanbule (2008 – 2009). Pohybuje sa v oblasti sochárstva, inštalácie a performancie, pričom sa primárne zameriava na médium maľby. Vydáva sa rôznymi umeleckými smermi, pri ktorých experiment zohráva kľúčovú rolu. 

online na našom Facebooku 25.3.2021 o 18.00

Open *Studios* Night vol.16

Šestnásty večer otvorených ateliérov sa opäť raz presúva z KAIR rezidenčných štúdií až k vám do obývačky. Svoju tvorbu, jej východiská a aktuálne rozpracované projekty vám prostredníctvom živého vysielania predstavia naše súčasné rezidenčné umelkyne – Tijana Radenković zo Srbska a Jagoda Dobecka z poľského Vroclavu. 

Two Shapes of Leaf on Tree

Koncepcia výstavy sa snaží načrtnúť osobitosti príbehov transformácie oboch krajín po rozpade Sovietskeho zväzu, a to s fókusom na ich ekonomické, politické, kultúrne a etické dôsledky. Projekt sa, samozrejme, nesnaží vyriešiť súčasné problémy a ani ponúknuť „hotové“ odpovede – jeho zámerom je prekresliť zložité aspekty post-transformačných situácií oboch krajín, ktoré sú v posledných rokoch poznačené nárastom autoritárskych a antidemokratických tendencií.