Kategória: Current

Residency: Máj - Jún 2024

Kitti Gosztola a Bence György Pálinkás (HU)

KITTY GOSZTOLA a  BENCE GYÖRGY PÁLINKÁS (HU) tvoria umeleckú dvojicu, ktorá spolupracuje od roku 2016 pod názvom Wild Garden Utopia. Vo svojich projektoch sa zameriavajú  na vnímanie a reprezentáciu tzv. invazívnych cudzích druhov.  Ich workshopy, inštalácie, videá a audio diela rozprávajú príbehy o zelenej xenofóbii, ekopatriotizme, rôznych pojmoch užitočnosti a spôsoboch koexistencie. KITTY GOSZTOLA (HU) […]

Residency: Apríl - Jún 2024

Kinga Bartniak (PL)

Kinga Bartniak je vizuálna výskumníčka, grafická dizajnérka a pedagogička pôsobiaca vo Vroclave v Poľsku. Grafický dizajn študovala na Akadémii umení a dizajnu Eugeniusza Gepperta vo Vroclave, kde následne pokračovala na doktorandskom štúdiu v odbore mediálneho umenia, v rámci ktorého sa venovala výskumu vzťahu medzi prácou a voľným časom. Na Akadémii pôsobí dodnes ako lektorka kurzov […]

Residency: Apríl - Máj 2024

Kasha Potrohosh (UA)

Kasha Potrohosh je ukrajinská umelkyňa, ktorá v súčasnosti pôsobí v Bratislave a Ostrave. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V rámci svojej umeleckej tvorby sa pohybuje v oblasti intermediálnych projektov s dôrazom na sociálnu kritiku. Okrem svojich sólových projektov aktívne pôsobí v performatívnom kolektíve MAPSN. Kasha je široko spektrálnou umelkyňou a často vystavuje […]

Residency: Marec - Máj 2024

Beáta Kolbašovská (SK)

Beáta Kolbašovská je slovenská novomediálna umelkyňa. Magisterské štúdium absolvovala na Technickej univerzite v Košiciach v Ateliéri nových médií a na Ecole des Beaux-Arts v Bordeaux vo Francúzsku. Zameriava sa na miestošpecifické inštalácie, živé vizualizácie, multimediálne performancie, vjing, videomapping a videoinštalácie. Je spoluzakladateľkou vizuálneho kolektívu Nano vjs a POMA (Platforma Otvoreného Media Artu), ktorá sa sústreďuje […]

Residency: Február - Marec 2024

Kay Yoon (KR)

Kay Yoon je kórejská umelkyňa, ktorá žije a pracuje medzi Mníchovom a Seoulom. Vo svojej umeleckej praxi skúma súvislosti medzi ľudským telom, rituálmi a ich biologickými procesmi vo vzťahu k priestorovým súvislostiam. Yooninu zdržanlivú, minimalistickú estetiku ovplyvňuje jej povedomie o napätí medzi prírodou a kultúrou.

Residency: Február - Marec 2024

Patrícia Chamrazová (SVK)

Patrícia Chamrazová je mediálna umelkyňa, ktorá často vo svojej umeleckej praxi prechádza od abstraktného k organickému, od konceptuálneho k intuitívnemu či od vedy k metafyzike. Pracuje naprieč digitálnym umením, audiovizuálnymi inštaláciami, virtuálnou a rozšírenou realitou.