Kategória: News

Deadline: 25th of February, 2024

Open Call for Slovak artists – Budapest, Hungary

The Artist Exchange Program of the Budapest Gallery and KAIR Košice Artist in Residence invite visual or interdisciplinary artists from Slovakia to take part in the two-month residency in Budapest, Hungary.

Deadline: 11th of February, 2024

Open Call for Slovak artists – Freising, Germany

The Artist-in-Residence program (AIR) of the Schafhof – European Art Forum Upper Bavaria and KAIR Košice Artist in Residence invite visual artists from Slovakia to participate in the two-month residency in Freising, Germany. The Open Call for the residency in Schafhof – European Center for Art Upper Bavaria is open for visual artists from all fields.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Yuliia Manukian – Košice Modernism: Striking AuthentiCity

Výskum Yuliie Manukian v rámci jej rezidencie v KAIR sa zameriava na obdobie medzivojnovej moderny v Košiciach. Sústredí sa na dve roviny dedičstva mesta: architektúru budúcnosti a podporu tvorby národnej a lokálnej identity.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Eunju Hong – High Fever

Vizuálna umelkyňa Eunju Hong rozohráva vo videoinštalácii High Fever nelineárny príbeh banského priemyslu a s ním spojených mytológií a povier. Prelínaním dvoch svetov nám prostredníctvom dobových banských mechanických strojov odhaľuje históriu ľudskej túžby po poznaní geologických a temných hlbín zeme.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Beata Rojek – The story behind the woods

Séria kresieb a olejomalieb poľskej vizuálnej umelkyne Beaty Rojek predstavuje rozpracovaný príbeh, ktorého formálnym, ako aj symbolickým východiskom sa stáva les. Autorkina častá prítomnosť v okolitých lesoch Košíc je určujúcim hmatateľným, prítomným priestorom, zdrojom udalostí a sieťou emocionálnych zážitkov.

Fakulta Umení TUKE, Poslucháreň W2, Watsonova 4 5.12.2023 o 10.00

Eunju Hong – ANNAGREEN

V prednáške sa Eunju Hong bude venovať rôznorodým témam video diela „Annagreen“ a preskúma jeho praktický aj teoretický rozmer.