Kay Yoon: Behind the Scene of Absence

Events, News, Past
Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 02.05.2024 18.00

Záverečná prezentácia: 2. 5. 2024 / 18.00

Záverečná ateliérová prezentácia umelkyne Kay Yoon: Behind the Scene Of Absence, predstavuje prepojenie výskumných materiálov a tvorivých procesov, s ktorými pracovala počas rezidenčného pobytu v Košiciach. V rámci tejto prezentácie sa Kay Yoon venuje zložitej súhre viditeľnosti – labyrintového konštruktu prelínajúceho povolenia, zákazy, prítomnosť a neprítomnosť. Osciluje medzi zjaveniami a záchvatmi hysterickej slepoty, odrážajúc enigmatickú podstatu spoločenskej dynamiky.

V tejto naratívnej spleti pracuje s pojmom duch, pričom tento pojem prekračuje svoju konvenčnú definíciu ako obyčajný prízrak zosnulého. Namiesto toho vystupuje ako silná spoločenská postava – svedectvo kolektívnej pamäti a kultúrneho mýtu. Yoonino pátranie sa ponára hlboko do slovenskej naratívnej krajiny, najmä do strašidelnej ságy o Bielej pani z Levoče, ktorá sa prelína s celým radom slovenského folklóru. Prostredníctvom dôkladného skúmania týchto podobných anekdot Yoon rozpletá zložité vlákna spájajúce historickú pravdivosť s tkanivom súčasnej reality.

Kay Yoon vo svojej tvorbe pracuje s rozprávačstvom, ktoré slúži na uchovávanie príbehov, vytváranie úcty k minulosti a ako nástroj na šírenie príbehov súčasnosti. Ústne tradície, folklór aj strašidelné príbehy slúžia ako nástroje kultúrnej predstavivosti, záchytné body, ktoré podporujú kolektívny dialóg medzi minulosťou a súčasnosťou.

Motív dverí je v tomto prípade chápaný ako symbolický prah k známym spomienkam a ktorý zároveň umožňuje prístup k minulým zážitkom a emóciám. Rôzne náhodne nájdené predmety z mesta aj okolia Košíc predstavujú Yooninu osobnú cestu a prepojenie so širším príbehom. Prostredníctvom takéhoto transformačného procesu umelkyňa prekonáva jednoduché pozorovanie a vkladá do svojej práce pocit intimity a rezonancie, ktorý pozýva diváka na cestu po spletitých chodbách pamäti a predstavivosti.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu. Rezidencia je organizovaná v spolupráci so Schafhof – European Art Forum Upper Bavaria.