Kategória: Past

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice 09.05.2024 18.00

Meet & Greet w/ Kinga Bartniak, Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás

Pozývame vás na ďalšie Meet & Greet stretnutie, ktoré je jedinečnou príležitosťou k bližšiemu kontaktu a osobnému dialógu s umelcami v našej komunite. Tentokrát sa vám predstavia naši aktuálni rezidenti v zostave Kinga Bartniak z Poľska a maďarské umelecké duo Kitti Gosztola a Bence György Pálinkás. Okrem poriadnej dávky umenia sa môžete tešiť na maďarsko-poľské […]

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 02.05.2024 18.00

Kay Yoon: Behind the Scene of Absence

Záverečná prezentácia: 2. 5. 2024 / 18.00 Záverečná ateliérová prezentácia umelkyne Kay Yoon: Behind the Scene Of Absence, predstavuje prepojenie výskumných materiálov a tvorivých procesov, s ktorými pracovala počas rezidenčného pobytu v Košiciach. V rámci tejto prezentácie sa Kay Yoon venuje zložitej súhre viditeľnosti – labyrintového konštruktu prelínajúceho povolenia, zákazy, prítomnosť a neprítomnosť. Osciluje medzi […]

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 4.4.2024 18.00

Open Studios Night w/ Patrícia Chamrazová & Kay Yoon

Pozývame vás na prvé tohtoročné Open Studios Night tak ako ho ešte nepoznáte! V rámci formátu Meet & Greet privítame kórejskú umelkyňu, Kay Yoon, ktorá vo svojej umeleckej praxi skúma súvislosti medzi ľudským telom, rituálmi a ich biologickými procesmi vo vzťahu k priestorovým súvislostiam. Zároveň sa rozlúčime s mediálnou umelkyňou Patríciou Chamrazovou, ktorá nám v […]

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 6.4.2024 10.00

Kay Yoon – Vytvor si svojho ducha / participatívny workshop pre deti

Doprajte svojim deťom netradičné sobotné dopoludnie v galérii. Pozývame vás a vaše deti vstúpiť do sveta tvorivosti s participatívnym workshopom, ktorým nás prevedie naša aktuálna rezidentka Kay Yoon spoločne s galerijnými lektorkami.  Na workshope sa prostredníctvom rôznych príbehov a mýtov prenesieme do ríše duchov, strašidiel a neviditeľných bytostí. Následne si spoločne s umelkyňou budeme znázorňovať […]

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 19.3.2024 17.00

Vytvor si vlastného AR avatara / Patrícia Chamrazová

Pozývame vás na workshop, ktorým nás prevedie naša aktuálna rezidentka Patrícia Chamrazová. Spoločne s Patríciou sa naučíme, ako si pomocou 3D skenovania vytvoriť vlastného animovaného avatara v rozšírenej realite. Využívať pri tom budeme mobilné technológie, 3D modelovací softvér Blender a voľne dostupné nástroje rozšírenej reality. Oboznámime sa tak so základmi prepájania fyzického sveta s tým […]

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 28.2.2024 18.00

Meet & Greet w/ Patrícia Chamrazová, Ráchel Jutka

Pozývame vás na prvé tohtoročné podujatie, kde tradičný formát Open Studios Night prechádza do novej podoby Meet & Greet. Cieľom tohto stretnutia je príležitosť k bližšiemu kontaktu a osobnému dialógu s umelcami v našej komunite.