Kategória: Past

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 31.5.2021 16.00 – 19.30

Elisabeth Liselotte Kraus – Ahahah. Hahaha,

Srdečne pozývame na výstavu našej rezidenčnej umelkyne Elisabeth Liselotte Kraus! Výstava bude sprístupnená one-day-only, preto si nezabudnite vyhradiť čas a navštívte nás v pondelok, 31.mája 2021, medzi 16.00 – 19.30 hod. Okrem toho sa môžete tešit na workshop Vizuálne dialógy so samotnou autorkou, ktorý bude prebiehať od 16.00 – 18.00 hod.

online - Facebook Východoslovenskej Galérie 13.5.2021 o 18.00

Rozhovor s kurátorom: Súčasné umenie v Gruzínsku

Srdečne pozývame na sprievodné podujatie k výstave Two Shapes of Leaf on Tree vo Východoslovenskej galérii, ktoré bližšie predstaví umelcov a umelkyne gruzínskej umeleckej scény. Rozhovor Petry Houskovej s kurátorom výstavy Erikom Vilímom sa zameria na umelecké stratégie gruzínskych autorov a načrtne aktuálne smerovanie súčasného vizuálneho umenia v krajine. 

KAIR Kosice Artist in Residence 12.5.2021 16.00 -19.30

Open Studios Afternoon

Zoznámte sa s našimi novými rezidenčnými umelcami Robertom Gabrisom a Elisabeth Liselotte Kraus a zistite, na čom vo svojich ateliéroch počas pobytu v Košiciach pracujú. Keďže pre vás momentálne nemôžeme pripraviť klasický formát otvorených ateliérov Open Studios Night, rozhodli sme sa ich sprístupniť počas poobedia, aby ste umelcov mohli v malých skupinkách navštíviť. 

Planíkové pleso / Ťahanovský les PRESUNUTÉ NA 22. 4. 2021* / 14.00 – 18.00 hod.

Jagoda Dobecka – I am haunted by the thoughts of what has left

Projekt poľskej umelkyne Jagody Dobeckej s názvom I am haunted by the thoughts of what has left  prináša fragmentárnu víziu nového sveta vymykajúceho sa zo súčasného časového rámca. V tejto novej realite ovplyvnenej katastrofou dochádza k rozpadu civilizácie. Počet obyvateľov sa rapídne znížil, doterajšie technologické úspechy stratili svoju funkciu a prinášajú vcelku odlišný príbeh.

Šopa Gallery 15. 4. 2021 o 18.00 / FB Šopa Gallery

Tijana Radenković – Eden Immortal Place

Samostatný výstavný projekt Eden Immortal Place je pokračovaním autorkinho výskumu v otázkach týkajúcich sa identity, solidarity či v určitom zmysle hľadania stability, pričom pracuje s metódami privlastňovania, archivácie a vytvárania rôznych typov zbierok. Projekt sa opiera o fenomén „biofílie“. Tento pojem prvýkrát použil psychológ Erich Fromm a ďalej ho rozvinul americký biológ Edward O. Wilson, ktorý poukázal na dôsledky odlúčenia sa od prírody. Autorka sa snaží o rekonštrukciu ideálneho miesta, Rajskej záhrady, predstavujúcu nesmrteľnosť, utópiu postavenú na mytológii, no zároveň je pokusom o rekonštrukciu spoločnosti – je reflexiou rozkladajúcich sa systémov, ktorých svedkami sme boli v minulosti, súčasnosti a nevyhnutnej budúcnosti.

online na našom Facebooku 25.3.2021 o 18.00

Open *Studios* Night vol.16

Šestnásty večer otvorených ateliérov sa opäť raz presúva z KAIR rezidenčných štúdií až k vám do obývačky. Svoju tvorbu, jej východiská a aktuálne rozpracované projekty vám prostredníctvom živého vysielania predstavia naše súčasné rezidenčné umelkyne – Tijana Radenković zo Srbska a Jagoda Dobecka z poľského Vroclavu.