Kategória: Past

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Yuliia Manukian – Košice Modernism: Striking AuthentiCity

Výskum Yuliie Manukian v rámci jej rezidencie v KAIR sa zameriava na obdobie medzivojnovej moderny v Košiciach. Sústredí sa na dve roviny dedičstva mesta: architektúru budúcnosti a podporu tvorby národnej a lokálnej identity.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Eunju Hong – High Fever

Vizuálna umelkyňa Eunju Hong rozohráva vo videoinštalácii High Fever nelineárny príbeh banského priemyslu a s ním spojených mytológií a povier. Prelínaním dvoch svetov nám prostredníctvom dobových banských mechanických strojov odhaľuje históriu ľudskej túžby po poznaní geologických a temných hlbín zeme.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Beata Rojek – The story behind the woods

Séria kresieb a olejomalieb poľskej vizuálnej umelkyne Beaty Rojek predstavuje rozpracovaný príbeh, ktorého formálnym, ako aj symbolickým východiskom sa stáva les. Autorkina častá prítomnosť v okolitých lesoch Košíc je určujúcim hmatateľným, prítomným priestorom, zdrojom udalostí a sieťou emocionálnych zážitkov.

Fakulta Umení TUKE, Poslucháreň W2, Watsonova 4 5.12.2023 o 10.00

Eunju Hong – ANNAGREEN

V prednáške sa Eunju Hong bude venovať rôznorodým témam video diela „Annagreen“ a preskúma jeho praktický aj teoretický rozmer.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 10.12.2023 10.00 - 15.00

Beata Rojek – Personal Iconography – Unveiling stories through the drawing

V rámci autorkinej dvojmesačnej rezidencie vás pozývame na workshop kresby, na ktorom sa spoločne pokúsime prelomiť tabuizovanú tému interrupcií. Workshop bude prebiehať v dvoch fázach. Prvá časť bude pozostávať z meditačného cvičenia – dyády, ktorého skrátená verzia nám umožní uzemniť sa a hlbšie sa ponoriť do následného tvorivého procesu. Druhú časť workshopu bude venovaná rozhovorom, prácou s obrazom a pokusom o jeho zaznamenanie.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 15. 11. 2023 / 18.00 hod.

Asztrid Csatlós a Nóra Szabó – Outside of Eden

Výstava s názvom Outside of Eden predstaví dva umelecké projekty, ktoré počas svojej letnej rezidencie v rámci KAIR rezidenčného programu pripravili maďarské umelkyne Nóra Szabó a Asztrid Csatlós. V oboch projektoch je ústredným motívom téma prechodu, transformácie bytia a života, ktorý metamorfuje.