Eunju Hong – High Fever

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Záverečná prezentácia: 14.12.2023 18.00
Kurátorka: Tatiana Takáčová

Vizuálna umelkyňa Eunju Hong rozohráva vo videoinštalácii High Fever nelineárny príbeh banského priemyslu a s ním spojených mytológií a povier. Prelínaním dvoch svetov nám prostredníctvom dobových banských mechanických strojov odhaľuje históriu ľudskej túžby po poznaní geologických a temných hlbín zeme. Zároveň náš záujem obracia opačným smerom, do vzdialeného vesmíru, ktorý pomocou technológie planetária privádzame do uzavretých priestorov múzea. Toto dielo je autorkine ohliadnutie sa za kultúrnym záujmom o technologický a priemyselný rozvoj a jeho dopady, ktoré môžeme metaforicky vnímať ako otvorenú ranu v našej Zemi.


Eunju Hong (*1993) žije a pracuje striedavo v Nemecku a Južnej Kórei. Skúma vplyv technológií na spoločnosť a človeka, pričom ich vníma ako orgány, ktoré môžu byť kontamináciou a pohonom smrti, túžbou, protézou či listom dcéry svojej mame. Fiktívne príbehy prelína prostredníctvom filmu, nájdených záberov, performance a inštalácie. Vo svojej tvorbe sa ponára do mikroskopických zásahov, skúma zmyslové a emocionálne prispôsobenie tela a zároveň skúma dystopické predstavy, ktoré vznikajú, keď prevládne predpojatá technológia AI. V súčasnosti sa venuje výskumu súvislostí medzi kolektívnou traumou vyvolanou novými materiálmi, zbraňami, medicínskou technológiou a individuálnymi skúsenosťami.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Projekt ďalej podporilo aj Mesto Košice.