Beáta Kolbašovská (SK)

Residency: Marec - Máj 2024

Beáta Kolbašovská je slovenská novomediálna umelkyňa. Magisterské štúdium absolvovala na Technickej univerzite v Košiciach v Ateliéri nových médií a na Ecole des Beaux-Arts v Bordeaux vo Francúzsku. Zameriava sa na miestošpecifické inštalácie, živé vizualizácie, multimediálne performancie, vjing, videomapping a videoinštalácie. Je spoluzakladateľkou vizuálneho kolektívu Nano vjs a POMA (Platforma Otvoreného Media Artu), ktorá sa sústreďuje na tvorbu a prezentáciu umelecké diela vo verejnom priestore. Efemérne momenty v jej meditatívnych vizualizáciách slúžia na komunikáciu medzi umeleckým dielom a účastníkmi. Audiovizuálne inštalácie sú kalibrované pre daný priestor a atmosféru konkrétneho miesta. Pri tvorbe komplexných mediálnych umeleckých diel a multimediálnych performancií spolupracuje s ďalšími umelcami po celom svete.

Nedávne výstavy a performatívne výstupy realizovala v Kollab, Budapešť, HU (2024), vo Východoslovenskej galérii, Košice, SK (2023), SNG, Ružomberok, SK (2023), Boston Center for the Arts, Boston, USA (2022), Prototyp, Brno, CZ (2022), Sapporo Parallel Museum, Sapporo, JP (2021), ADAF, Atény, GR (2021), BilbaoArte, Bilbao, ES (2021), Minute mapp, Tokio, JP (2021), Worm, Rotterdam, NL (2021), Mostovna, Nova Gorica, SI (2019), a v mnohých ďalších.

V rámci rezidenčného programu Schafhof – Európske fórum umenia Horné Bavorsko plánuje vytvoriť umelecké dielo založené na prepojení multimédií, topografie, živých ciest a fyzického pohybu v digitálnom priestore, pričom bude skúmať miestny terén, mapovať cesty a dokumentovať svoje skúsenosti v oblasti symbiotického vzťahu technológie a prírody. Začlenenie zariadenia GPS do umeleckej praxe jej umožňuje vytvárať site-specific diela, ktoré reagujú na fyzické prostredie. Sledovaním svojho pohybu a interakcií s prostredím plánuje utkať príbeh, ktorý odráža obidva – prírodné aj človekom vytvorené prvky regiónu.