Nóra Szabó – Prednáška

Fakulta Umení TUKE, Poslucháreň F13, Watsonova 4 14.10.2023 10.00

Počas prednášky na Fakulte Umení Nóra Szabó porozpráva o procese a výsledkoch trojmesačnej umeleckej rezidencie organizovanej rezidenciou Kair v Košiciach. Prednáška vás prevedie komplexnou škálou tém; formovaním krasových jaskýň a to, ako sa ich vzhľad podobá ľudskému telu, teóriou rozpoznávania vzorov, ktorá popisuje, ako vnímame objekty vo všeobecnosti, technológiou laserového skenovania, ktorá nám môže poskytnúť pohľad na naše životné prostredie z úplne novej perspektívy, mumifikáciou močaristých tiel prostredníctvom chemickej reakcie prírody a umenie tvorby 3D tlačených sôch.

Nóra Szabó je maďarská umelkyňa, ktorá v súčasnosti je v doktorandskom štúdiu na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti. Szabó sa zameriava na zobrazovanie ľudského tela v kontexte technologického pokroku. Prostredníctvom kombinácie tradičných techník, ako je odlievanie sadry, s digitálnymi médiami, ako je 3D tlač, jej umenie odráža hybridnú povahu našej súčasnej existencie, v ktorej sa prelínajú umelé technológie a organické prvky. Szabó prostredníctvom svojich kompozícií podnecujúcich k zamysleniu spochybňuje konvenčné predstavy o zobrazovaní človeka a vyzýva divákov, aby sa zamysleli nad vyvíjajúcim sa vzťahom medzi človekom a technológiou.

Jej výskum zahŕňa ponor do možností súčasných vizuálnych reprezentácií ľudského tela vo vzťahu k aktuálnemu technologickému vývoju, ktoré skúma v rámci systému posthumánnych teórií. Hypotézou tejto intervencie je, že prirodzené telo prechádza zmenou pri stretnutí s umelými materiálmi, pričom koncept ľudského tela sa čoraz viac zbližuje smerom k heterogénnej kompozícii, ktorú možno vizuálne reprezentovať prostredníctvom kombinovaného využitia analógových a digitálnych materiálov.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.