Asztrid Csatlós – Nová vlna v environmentálnom umení

Fakulta Umení TUKE, Poslucháreň W2, Watsonova 4 3.10.2023 o 10.00

​​Cieľom prednášky je upozorniť na environmentálnu krízu prostredníctvom diel umelcov akými sú napríklad Neri Oxman, Ágnes Dénes, Junko Chodos. Prezentácia sa bude pohrávať s myšlienkou – ako si v súčasnosti predstavujeme budúcnosť sveta. Počas prednášky si účastníci budú môcť načrtnúť jej možnú podobu a budú skúmať vplyv rôznych scenárov na každodenný život so zameraním na biologicky rozložiteľné materiály. Ako sa náš vzťah k nášmu životnému prostrediu v nasledujúcich rokoch zmení? S vývojom technológií sa naša ekonomika rozrastá a súbežne sa s tým zmenšujú aj miesta prírodnej krajiny. Budeme držať krok s technologickým pokrokom, alebo nás situácia prinúti k zmene?

Asztrid Csatlós je maďarská umelkyňa, ktorá sa venuje prevažne maľbe. Vo svojej tvorbe sa zameriava na korelácie medzi výtvarným umením a prírodnými vedami, medzi prítomnosťou, minulosťou a budúcnosťou a na paralely fikcií a utópií. Jej diela sú často polyfónne, rada kombinuje interdisciplinárne tvorbu s klasickým maliarským myslením. V súčasnosti pracuje na sérii pod názvom A Sweet Smell of Putrefaction, na ktorej začala pracovať v roku 2023 a upozorňuje na fenomén Szegedu a špinavých ciest v okolí hraníc (utečenecká kríza, environmentálne zmeny, vzťahové systémy globalizácie).

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.