Anna Mária Trávničková

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 10.11.2021 18.00

Open Studios Night w/ Eunju Hong, Yuliia Manukian & Beata Rojek

Tento mesiac nás čaká posledné tohtoročné Open Studios Night, na ktorom sa vám predstavia tri najnovšie KAIR rezidentky – Eunju Hong, multimediálna umelkyňa pôvodom z Južnej Kórei, ktorá žije a pracuje v Nemecku, Yuliia Manukian, ukrajinská novinárka a kurátorka, ktorá sa zameriava na súčasné umenie, mestské problémy, ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva a Beata Rojek, poľská vizuálna umelkyňa s rozpoznateľným, živým štýlom, ktorý siaha od nostalgickej abstrakcie až po strohé streetartové vzory.

Residency: Október - December 2023

Beata Rojek (PL)

Beata Rojek (*1985) je umelkyňa, ktorá sa špecializuje na maľbu, kresbu, komiks a iné formy vizuálneho umenia. Má rozpoznateľný, živý štýl, ktorý siaha od nostalgickej abstrakcie až po strohé streetartové vzory.

Residency: Október - December 2023

Yuliia Manukian (UA)

Yuliia Manukian je novinárka v oblasti kultúry, kurátorka umenia a mestských projektov mimovládnej organizácie Urban Re-Public (Cherson, Ukrajina), ktorá sa zameriava na súčasné umenie, mestské problémy, ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva.

Fakulta Umení TUKE, Poslucháreň W2, Watsonova 4 3.10.2023 o 10.00

Asztrid Csatlós – Nová vlna v environmentálnom umení

Cieľom prednášky je upozorniť na environmentálnu krízu prostredníctvom diel umelcov akými sú napríklad Neri Oxman, Ágnes Dénes, Junko Chodos. Prezentácia sa bude pohrávať s myšlienkou – ako si v súčasnosti predstavujeme budúcnosť sveta.

Residency: Október - December 2023

Eunju Hong (KOR)

Eunju Hong (*1993) žije a pracuje striedavo v Nemecku a Južnej Kórei. Skúma vplyv technológií na spoločnosť a človeka, pričom ich vníma ako orgány, ktoré môžu byť kontamináciou a pohonom smrti, túžbou, protézou či listom dcéry svojej mame.

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 9.8.2023 o 18.00

Open Studios Night w/ Asztrid Csatlós & Nóra Szabó

Počas letnej Open Studios Night sa budete mať možnosť zoznámiť s našimi najnovšími rezidenčnými umelkyňami – Asztrid Csatlós a Nórou Szabó. Tie sa vám predstavia v rámci artist talku a neskôr vás prevedú svojimi ateliérmi, v ktorých sa oboznámite s ich súčasnými projektami.