Eunju Hong (KOR)

Residency: Október - December 2023

Eunju Hong (*1993) žije a pracuje striedavo v Nemecku a Južnej Kórei. Skúma vplyv technológií na spoločnosť a človeka, pričom ich vníma ako orgány, ktoré môžu byť kontamináciou a pohonom smrti, túžbou, protézou či listom dcéry svojej mame. Fiktívne príbehy prelína prostredníctvom filmu, nájdených záberov, performance a inštalácie. Vo svojej tvorbe sa ponára do mikroskopických zásahov, skúma zmyslové a emocionálne prispôsobenie tela a zároveň skúma dystopické predstavy, ktoré vznikajú, keď prevládne predpojatá technológia AI. V súčasnosti sa venuje výskumu súvislostí medzi kolektívnou traumou vyvolanou novými materiálmi, zbraňami, medicínskou technológiou a individuálnymi skúsenosťami. 

Eunju Hong študovala na Kórejskej národnej univerzite umenia, Beaux-arts v Paríži a HfG Karlsruhe. V roku 2023 ukončila štúdium na Akademie Der Bildenden Künste München v ateliéri Juliana Rosefeldta. Jej práce boli prezentované na skupinových výstavách, napríklad v Goethe Institut Paris, Museum of Contemporary Arts Busan a Kunstarkaden Mníchov. Nedávno mala svoju prvú samostatnú výstavu v Galérii 175 v Soule.

 

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.