Open Studios Night w/ Asztrid Csatlós & Nóra Szabó

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 9.8.2023 o 18.00

Počas letnej Open Studios Night sa budete mať možnosť zoznámiť s našimi najnovšími rezidenčnými umelkyňami – Asztrid Csatlós a Nórou Szabó. Tie sa vám predstavia v rámci artist talku a neskôr vás prevedú svojimi ateliérmi, v ktorých sa oboznámite s ich súčasnými projektami.

Asztrid Csatlós je maďarská umelkyňa, ktorá sa venuje prevažne maľbe. Vo svojej tvorbe sa zameriava na korelácie medzi výtvarným umením a prírodnými vedami, medzi prítomnosťou, minulosťou a budúcnosťou a na paralely fikcií a utópií. Jej diela sú často polyfónne, rada kombinuje interdisciplinárne tvorbu s klasickým maliarským myslením. V súčasnosti pracuje na sérii pod názvom A Sweet Smell of Putrefaction, na ktorej začala pracovať v roku 2023 a upozorňuje na fenomén Szegedu a špinavých ciest v okolí hraníc (utečenecká kríza, environmentálne zmeny, vzťahové systémy globalizácie).

Nóra Szabó je maďarská umelkyňa pocházajúca z Debrecínu, ktorá je v súčasnosti na doktorandskom štúdiu na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti. Szabó sa zameriava na zobrazenie ľudského tela v kontexte technologického pokroku a spája tradičné techniky, ako je odlievanie zo sadry s digitálnymi médiami, ako je napríklad 3D tlač. Jej umenie odráža hybridnú povahu našej súčasnej existencie, v ktorej sa prelínajú umelé technológie a organické prvky. Prostredníctvom kompozícií, ktoré podnecujú k zamysleniu, Szabó spochybňuje konvenčné predstavy o ľudskom vyobrazení a vyzýva divákov, aby sa zamysleli nad vyvíjajúcim sa vzťahom medzi človekom a technológiou.

Trojmesačná rezidencia je organizovaná v spolupráci s Budapest Gallery.
Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.