Kategória: Current

online Facebook Šopa Gallery 29. 12. 2021 o 18.00 hod.

Gabriela Prochazka – Ghost in the Shell

Pozývame vás na online predstavenie aktuálnej výstavy v Šopa Gallery – Ghost in the Shell a artist talk s jej autorkou a multimediálnou umelkyňou Gabrielou Prochazkou.

Hlavná 40, Košice 14.8.2019

Open Studios Night vol.12

V poradí 12. večer otvorených ateliérov vám tentokrát predstaví Karolínu Kohoutkovú, ktorá pôsobí v oblasti body designu a Jiřího Suchánka audiovizuálneho umelca a experimentátora.

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice 31. 5. — 12. 7. 2019

Judit Lilla Molnár – Parallel Strategies / exhibition

Výstavný projekt maďarskej umelkyne Judit Lilla Molnár je výsledkom trojmesačného rezidenčného pobytu v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence. Koncepčne nadväzuje na predošlé umelecké realizácie, prostredníctvom ktorých autorka citlivo reaguje na konkrétne spoločenské problémy súčasnej mladej generácie.