Gabriela Prochazka – Ghost in the Shell

online Facebook Šopa Gallery 29. 12. 2021 o 18.00 hod.

Kurátorka výstavy: Petra Housková
Trvanie výstavy: 14. 12. 2021 ― 16. 1. 2022
Uvedenie výstavy a artist talk PRESUNUTÉ NA: 29. 12. 2021 o 18.00 hod. / FB Šopa Galley
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice
Otváracie hodiny: PO – PIA / 16.00 – 18.00 hod.

Pozývame vás na online predstavenie aktuálnej výstavy v Šopa Gallery – Ghost in the Shell a artist talk s jej autorkou a multimediálnou umelkyňou Gabrielou Prochazkou.

Vstúp a pristúp bližšie. Poriadne si nás obzri. Schránky našich dávnych stvoriteľov sa otvárajú, aby sme mohli zažiariť a vyrozprávať náš príbeh o ľudskej túžbe vlastniť, ovládať a premieňať nás v kapitál. Sme duchovia budúcnosti.

Samostatný výstavný projekt Gabriely Prochazky je výsledkom jej dvojmesačnej rezidencie v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence, počas ktorého sa zaoberala výskumom biomineralizačných procesov mäkkýšov a ich schopnosťou – obrannou reakciou obaľovať cudzie teleso perleťou. Po tisícročia uctievané perly a túžba po ich dokonalých guľatých tvaroch a potencionálnych ziskoch, prispela k zakladaniu kultivačných fariem na umelý chov perlorodiek, ktoré sú vo voľnej prírode strednej Európy kriticky ohrozené alebo vyhubené. Prochazka svoj záujem sústredila predovšetkým na tzv. barokové perly, ktoré sú špecifické rôznorodými dynamickými tvarmi, avšak v perlovom priemysle sú likvidované práve pre ich nedokonalú formu.

Autorka na výstave prostredníctvom pohyblivého virtuálneho obrazu a taktilných objektov zasadených do sugestívnej svetelnej a zvukovej atmosféry, pozýva divákov k špekulatívnym úvahám o budúcej existencii lastúrnikov a predovšetkým perál rôznych veľkostí a tvarov, ktoré by sa mohli zrodiť z narastajúcej ľudskej aktivity a neustáleho vývoja prírodného sveta.


Gabriela Prochazka je multimediálna umelkyňa pohybujúca sa predovšetkým na poli svetelného dizajnu. Študovala na Fakulte umení a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, stážovala na akadémiách v Paríži a Jeruzaleme. Na prvý pohľad jej práce zaujmú estetickou pôsobivosťou – zámerne využíva súčasnú vizualitu a stratégiu nových technológií, ktoré rozširuje o ďalšiu konceptuálnu rovinu. Vo svojej umeleckej praxi často kladie dôraz aj na celkové vyznenie diela starostlivo konštruovanou hudbou, na ktorej spolupracuje s poprednými svetovými elektronickými hudobníkmi. Jej inštalácie, video art a audiovizuálne performancie boli súčasťou galérií, klubov a festivalov nových médií v Českej republike i v zahraničí.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.
Výstavný projekt autorky ďalej podporilo aj Mesto Košice.