Judit Lilla Molnár – Parallel Strategies / exhibition

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice 31. 5. — 12. 7. 2019

Otvorenie výstavy: 30. 5. 2019
Trvanie výstavy: 31. 5. — 12. 7. 2019
Kurátorka výstavy: Petra Housková
Otváracie hodiny: PO – PIA, 16.00 — 18.00
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Výstavný projekt maďarskej umelkyne Judit Lilla Molnár je výsledkom trojmesačného rezidenčného pobytu v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence. Koncepčne nadväzuje na predošlé umelecké realizácie, prostredníctvom ktorých autorka citlivo reaguje na konkrétne spoločenské problémy súčasnej mladej generácie. Intenzívne sa zaujíma o existenčné výzvy jednotlivca, častokrát vychádzajúc z vlastného prežívania v spoločnosti prekariátu. Poukazuje na tzv. “quarterlife crisis”, krízu mileniálov do 35 rokov definovanú klinickým psychológom Alexom Fowkem, ako obdobie neistoty, pochybností a sklamania, ktoré je podmienené pracovnou kariérou, vzťahmi a finančnou situáciou. Úzkosť, frustrácia, či hnev sú dôsledkom pocitu straty pevnej pôdy pod nohami a životného smerovania. Jednou z tém, ktorej sa autorka na výstave venuje je problém bývania, postihujúci nielen marginalizované skupiny spoločnosti, ale taktiež mladých ľudí v produktívnom veku. Vyjadruje túžbu po vlastnom zázemí, ktoré sa zdá byť najmä “vďaka” krokom súčasného systému a rozhodnutiam vlády nedosiahnuteľnou utópiou. Autorka vo svojej práci využíva široké spektrum umeleckých prístupov, od akvarelu až po vytváranie rozsiahlych inštalácií, pre ktoré je príznačná minimalistická čistota, no taktiež interaktivita a hravosť.

 

Judit Lilla Molnár (*1991) ukončila svoje štúdium v roku 2015 na Katedre maľby v ateliéri Imreho Buktu na Maďarskej univerzite umenia. Aktívne vystavuje už od roku 2012 a svoje diela prezentovala na mnohých samostatných a skupinových výstavách v Maďarsku, ale aj v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Estónsko, Južná Kórea, Rumunsko). V posledných dvoch rokoch získala rezidenčné štipendiá v Estónsku a v Rakúsku, ďalej získala dvakrát Amadeus Small-Art Scholarship v roku 2012 a 2014 a štipendium Maďarskej republiky v 2014. V roku 2016 sa dostala do užšieho výberu na Award of Modern. Žije a pracuje v Budapešti.

https://www.works.io/judit-lilla-molnar

https://www.instagram.com/judit.lilla.molnar/

Program tejto galérie a rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice.