Kategória: Artists

Residency: November - December 2022

Nikola Ivanov (CZ)

Nikola Ivanov je intermediálny umelec pôsobiaci v Prahe, ktorý nasledujúce dva mesiac bude tvoriť spoločne s Pauom Saiz Solerom v rámci mediaartovej rezidencie, ktorej výstup budete môcť vidieť na Art &Tech Days festivale. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä fotografii, videu a grafickému dizajnu. Zaoberá sa problematikou temporality, historickej pamäte, biopolitiky, inšpiráciu čerpá v spoločenských vedách. […]

Residency: November - December 2022

Pau Saiz Soler (ESP)

Pau Saiz Soler (*1990) je umelec a dizajnér z Barcelony, ktorý bude nasledujúce dva mesiace tvoriť spoločne s Nikolom Ivanovom v rámci mediaartovej rezidencie, ktorej výstup budete môcť vidieť na Art &Tech Days festivale. Soler vyštudoval produktový dizajn a niekoľko rokov pracoval ako priemyselný dizajnér. V roku 2018 sa presťahoval do Ženevy, aby sa venoval […]

Residency: September - Október

Ahmad BaBa (LEB)

Ahmad BaBa je libanonský vizuálny a perfomance umelec pôsobiaci v Berlíne. Jeho práca je zakorenená v kritickej interdisciplinárnosti a antiopresívnych praktikách. Ahmad má skúsenosti s múzickým umením a v súčasnosti pracuje na získaní magisterského titulu z tanečnej a pohybovej terapie a  zameriava sa na rozvoj stelesnených umeleckých a terapeutických procesov.

Residency: September - Október

Magid (PS/JO)

Magid (oni/ony) sú vizuálnymi umelcami, ktorí vo svojej tvorbe pracujú s tabuizovanými a kultúrne citlivými otázkami, akými sú duševné choroby, sexuálne útoky, rodinná česť a queerness.

Residency: Júl - August 2022

Nastya Didenko (UA)

Nastya Didenko (*1994) je ukrajinská umelkyňa žijúca a tvoriaca v Kyjeve. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje témam postavenia umelcov v spoločnosti, prehodnocovania postsovietskych traum a neistoty. Tieto tézy vyjadruje prostredníctvom média maľby, inštalácie a fotografie. V roku 2017 ukončila svoje štúdium v ateliéri maľby v NAOMA (National Academy of Fine Arts and Architecture). Od […]

Residency: Júl - August 2022

Valeriia Mirhorodchenko (UA)

Valeriia Mirhorodchenko (UA) je vizuálna umelkyňa pochádzajúca z Mykolajiva. Vo svojej tvorbe sa zameriava na telesnosť a reflexiu vnútorných zážitkov a ich mnohotvárnosť. Kombinuje rôzne typy médií, od mediálnych formátov až po dekoratívne umenie. Valeria študovala na Vysokej škole kultúry a umenia v Mykolajive na Fakulte umení a remesiel (2014-2018). V roku 2020 začala študovať ďalší […]