Kategória: Artists

Residency: Júl - August 2022

Valeriia Mirhorodchenko (UA)

Valeriia Mirhorodchenko (UA) je vizuálna umelkyňa pochádzajúca z Mykolajiva. Vo svojej tvorbe sa zameriava na telesnosť a reflexiu vnútorných zážitkov a ich mnohotvárnosť. Kombinuje rôzne typy médií, od mediálnych formátov až po dekoratívne umenie. Valeria študovala na Vysokej škole kultúry a umenia v Mykolajive na Fakulte umení a remesiel (2014-2018). V roku 2020 začala študovať ďalší […]

Residency: Apríl - Jún 2022

Polina Shcherbyna (UA)

Polina Shcherbyna (UA) je vizuálna umelkyňa pôsobiaca v Kyjeve, kde vyštudovala Atelier maľby na Národnej akadémii umenia a architektúry. Untitled, 2021 – from the series Half of the personality (2017-2022), non-primed canvas, acrylic technical paste, balloon, enamel, 200×440-cm Polina sa vo svojej umeleckej praxi venuje najmä maľbe, niekedy v kombinácii s objekovými či audiovizuálnymi inštaláciami. […]

Residency: Apríl - Jún 2022

Krystyna Melnyk (UA)

Krystyna Melnyk (UA) je umelkyňa, žijúca a tvoriaca v Kyjeve, zaoberajúca sa maľbou, ktorú vyštudovala na Národnej akadémii umení a architektúry (2019).

Residency: Február - Marec 2022

Mark Chehodaiev (UA)

Mark Chehodaiev (*1997, Kyjev) je ukrajinský multimediálny umelec, ktorý v súčasnosti študuje vo Viedni. Vo svojej umeleckej praxi pracuje prevažne s priestorom a vzťahmi v priestore, prostredníctvom ktorých rozvíja svoje kľúčové témy prítomnosti  a pamäte. Zaujíma ho, ako všeobecný kontext koexistuje s osobnou skúsenosťou a vo svojich často performatívnych projektoch spolupracuje často s ďalšími umelcami alebo divákmi. 

Residency: Február - Marec 2022

Maksym Khodak (UA)

Maksym Khodak (*2001, Bila Tserkva) je ukrajinský  umelec, ktorý pracuje a študuje v Kyjeve.   Zaoberá sa históriou a spôsobmi jej dokumentovania, kolektívnou a individuálnou pamäťou, urbanistickými premenami, kritickým pohľadom na kinematografiu a fotografiu. Optikou, ktorá spája tieto odlišné témy, je kritické prehodnotenie sovietskeho dedičstva. Okrem toho Maksymove diela reagujú na aktuálnu politickú situáciu a vo svojej praxi tak pokračuje v línii ukrajinského politického umenia 21. storočia.

Residency: November - December 2021

Gabriela Prochazka (CZ)

Gabriela Prochazka je multimediálna umelkyňa tvoriaca v oblasti svetelného dizajnu – svetelných inštalácií a multimediálnych performancií. Študovala na Fakulte umení a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, stážovala na akadémiách v Paríži a Jeruzaleme. Svojou tvorbou sprevádzala množstvo hudobných, tanečných a divadelných predstavení, prezentovala sa na významných festivaloch súčasného mediálneho umenia – Spektrum (Berlín), RGB Light (Rím), International Festival of Technologies (Delft), Signal a Lunchmeat (Praha) alebo The New Now Festival of Digital Arts (Essen).