Nikola Ivanov (CZ)

Residency: Február - Marec 2023

Nikola Ivanov je intermediálny umelec pôsobiaci v Prahe, ktorý sa venuje najmä fotografii, videu a grafickému dizajnu. Jeho tvorba sa zaoberá problematikou temporality, historickej pamäte, biopolitiky a často sa inšpiruje spoločenskými vedami.

Nikolov dlhodobý projekt sa zameriava na to, ako moderná doba a technológie zmenili chápanie nočného času. Kľúčovým pojmom pre túto tému je „spoločnosť 24/7“ označujúca súčasný stav nepretržitého toku informácií, dát a kapitálu, ktorý stiera rozdiely medzi dňom a nocou. Jeho projekt sa sústredí na konkrétne extrémne trendy, ktorým sa darí znižovať alebo úplne ničiť nočnú tmu, či už v mene vedeckého pokroku alebo ekonomickej efektívnosti – toho ukážkou je napríklad storočná história konceptu osvetlenia Zeme z vesmíru pomocou zrkadlových satelitov, ktoré počas noci odrážajú slnečné lúče do rozsiahlych oblastí Zeme.

Nikola momentálne študuje doktorandské štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyselnej (Katedra výtvarných umení). Jeho doktorandský projekt sa zaoberá témou svetla ako hybnej sily modernity, najmä fenoménom takzvanej „kolonizácie noci“. Nikola vystavoval na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách v Českej republike i v zahraničí. Externe vyučoval na pražskej FAMU a absolvoval umelecké pobyty v Le Mans, v Paríži a v Banskej Štiavnici.

Nikolova rezidencia bola podporená Vyšegradským Fondom.