Záverečná prezentácia rezidenčných prác

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 29.6.2023 18.00

KAIR Residency vás pozýva na ateliérovú vernisáž, na ktorej si budete môcť pozrieť výsledok dvojmesačnej rezidencie umelcov Bruna del Giudice a Amaii Molinet.

Amaia Molinet predstaví svoj projekt Mendikate Mendekatu, v ktorom reflektuje vzťah medzi prírodnými krajinnými prvkami, ako sú pohoria a rieky, k histórii, kultúre, ale aj nehmotnému dedičstvu danej oblasti. Počas svojho dvojmesačného pobytu fotograficky zachytávala panorámy Vysokých Tatier, ale aj pohraničnú oblasť Hornádu, ktoré sú neoddeliteľne späté so slovenskou identitou a zároveň tvoria prírodné, ale aj politické hranice našej krajiny.

Bruno del Giudice sa vo svojej tvorbe dlhodobo venuje téme reklamnej vizuálnej kultúry a jej vplyvu na prostredie. V projekte Landlocked hľadá paralely medzi svojim rodným regiónom Chaco v Argentíne a Košicami. Chaco je špecifická oblasť, ktorá sa nachádza v blízkosti hraníc s Venezuelou a Paraguajom, oblasť špecifická vlastnou trhovou kultúrou, ktorá výrazne ovplyvňuje jej vizualitu – bilboardové reklamy a pútače, ktoré sú často opustené, pouličné stánky, plagáty a bannery. Táto zmes rôznych obrazov následne tvorí určitú identitu daného miesta, špecifický jazyk, s ktorým sa možno identifikovať.

 

Amaia Molinet (*1988) žije a pracuje v Bilbau v Španielsku a v Kluži v Rumunsku. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje fotografii, v rámci ktorej sa zaoberá vzťahom medzi územím a identitou. Inými slovami tým, ako prostredie, v ktorom sa pohybujeme a žijeme, ovplyvňuje našu identitu. Symboliku a konotácie využíva ako základné umelecké prostriedky na spoznávanie našej reality z citového aj vnemového hľadiska. Veľký význam v jej tvorbe zohráva cestovanie a zachytávanie obrazov prostredníctvom médií ako fotografia a video. Je to spôsob vytvárania úzkych väzieb medzi ňou a daným prostredím a tiež prostriedok na hľadanie rovnováhy v rámci špecifickej povahy prostredia, s ktorým práve pracuje.

Bruno del Giudice (*1987) je umelec a grafický dizajnér z Chaco v Argentíne, ktorý v súčasnosti pôsobí v Madride. Jeho umelecká tvorba je ovplyvnená prostredím, z ktorého pochádza, a je to oblasť známa svojou kultúrnou hybridizáciou. Zameriava sa na znaky špecifické pre toto územie ako sú jazyk, alebo jedlo. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje otázkam originálu a kópie, asambláže, putovania, ľudovej predstavivosti, znovupoužívania materiálov alebo výmenného obchodu. Ide o bežné javy tradičnej trhovej kultúry, ktorá je úzko spätá s prostredím latinskej Ameriky, oblasť Chaca nevynímajúc.

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Rezidencia je organizovaná v spolupráci s MeetFactory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.