Samuel Velebný – Asociatívny atlas kultúrnej krajiny / prednáška

Hlavná 40, Košice 1.10.2019 o 18.00 hod.

Samuel Velebný absolvoval v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence takmer 2-mesačný rezidenčný pobyt na Ukrajine, počas ktorého sa venoval umeleckému výskumu krajiny a pojmov cez rozmanité prizmy prírody a kultúry. Výsledkom jeho práce je vizuálne dielo a prednáška s názvom Asociatívny atlas kultúrnej krajiny.

Atlas je súborom histórií, artefaktov, zápiskov a interpretácií krajiny, v ktorej sa stretávajú životy ľudí, zvierat a rastlín. Na pozadí histórie pásavky zemiakovej sa mihocú príbehy vojen,  umenia, hojnosti, hladu i zvlčilosti. Cez spletitý príbeh konzumácie zemiakov sa Velebný pokúsi vo všeobecnosti načrtnúť východiská pre vzťah človeka a prostredia.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice. Rezidenčný pobyt bol organizovaný v spolupráci s Nazar Voitovich Art Residence.