Nikola Ivanov – Biopolitika spánku a kolonizácia noci

Fakulta Umení TUKE, Poslucháreň W2, Watsonova 4 4.4.2023 o 10.00

V rámci prednášky predstaví Nikola Ivanov svoj umelecký výskum zameraný na biopolitiku spánku a kolonizáciu nočného času. Pri oboch témach je kľúčovým pojmom „spoločnosť 24/7“ označujúca súčasný stav nepretržitého toku informácií, dát a kapitálu, ktorý stiera rozdiely medzi dňom a nocou a zo spánku tvorí poslednú biologickú rezistenciu pred plným uplatnením tohoto systému. Je možné zničiť spánok aj nočnú tmu?

Nikola Ivanov je intermediálny umelec pôsobiaci v Prahe, ktorý sa venuje najmä fotografii, videu a grafickému dizajnu. Jeho tvorba sa zaoberá problematikou temporality, historickej pamäte, biopolitiky a často sa inšpiruje spoločenskými vedami.

Nikola momentálne študuje doktorandské štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyselnej (Katedra výtvarných umení). Jeho doktorandský projekt sa zaoberá témou svetla ako hybnej sily modernity, najmä fenoménom takzvanej „kolonizácie noci“. Nikola vystavoval na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách v Českej republike i v zahraničí. Externe vyučoval na pražskej FAMU a absolvoval umelecké pobyty v Le Mans, v Paríži a v Banskej Štiavnici.

Nikolova rezidencia bola podporená Vyšegradským Fondom.