Možnosti využitia oficiálnych a open source archívov v umeleckej tvorbe s Annou Kryvenko / Case studies

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová 18.4.2023 o 11.40

​​Na príklade súčasných oficiálnych a otvorených ukrajinských archívov (youtube, tiktok, instagram) si predstavíme, ako sa da tento druh filmového materiálu využívať vo vlastnej tvorbe.

Filmové ukážky využívajú nielen historické, ale aj takzvané moderné archívy s otvorenými zdrojmi. Sú zásadným zdrojom dostupnosti dôležitých informácii v súčasnej situácii na Ukrajine. Autori tak majú možnosť slobodne reflektovať nielen udalosti, ale aj nezávisle vizualizovať vojnu a jej vývoj.

Prednáška je zložená z krátkych filmov ukrajinských autorov, ktorí pracujú s rôznymi druhmi archívnych materiálov. Všetky tieto filmy vznikli v posledných 9 rokoch, ktoré boli kľúčové pre historický, politický i sociokultúrny proces na Ukrajine, čo napokon ovplyvnilo formálnu i tematickú tvorbu ukrajinských výtvarných umelcov a filmárov. Dôležitým faktorom je to, že tieto filmy predstavujú hybridnú formu na pomedzí hraného, dokumentárneho a experimentálneho filmu.

Anna Kryvenko je vizuálna umelkyňa a filmová režisérka z Ukrajiny, ktorá je absolventkou Centra audiovizuálních studií na Filmové a televizní fakultě na FAMU v Prahe. Annina umelecká prax sa pohybuje v hraničnom pásme medzi hybridnou kinematografiou a súčasným umením určeným k vystaveniu v galérii. Všetky jej diela súvisia s témami ako sú domov, Ukrajina, vojna či revolúcie v kybernetickom priestore. To všetko je spojené jedným pohľadom na svet skrze pamäť, či už historickú alebo tú osobnú.

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Meet Factory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.