Jagoda Dobecka – I am haunted by the thoughts of what has left

Planíkové pleso / Ťahanovský les PRESUNUTÉ NA 22. 4. 2021* / 14.00 – 18.00 hod.

Projekt poľskej umelkyne Jagody Dobeckej s názvom I am haunted by the thoughts of what has left  prináša fragmentárnu víziu nového sveta vymykajúceho sa zo súčasného časového rámca. V tejto novej realite ovplyvnenej katastrofou dochádza k rozpadu civilizácie. Počet obyvateľov sa rapídne znížil, doterajšie technologické úspechy stratili svoju funkciu a prinášajú vcelku odlišný príbeh. Autorka prostredníctvom objektov vyrobených z nepotrebných úžitkových predmetov, zvyškov látok alebo malých hlinených plastík, symbolicky odkazuje k starodávnym magickým rituálom alebo znameniam ako prepojeniu medziteritoriálnych a medzidruhových spoločenstiev, naznačujúc tak potrebu zmeny súčasného svetového poriadku založeného na antropocentrizme. Snaží sa nahliadať na problém strát v lokálnom a globálnom meradle a poukázať na blízkosť, tragédiu a realitu smrti. Progresívna zmena klímy, nezodpovedná politika a zvyšujúca sa nerovnosť sú len niektoré z problémov, od ktorých závisí budúcnosť života na našej planéte. Jednotlivé objekty zasadené v scenérii Planíkového plesa – divokého, no zároveň mierne dizajnovaného ľuďmi – vytvárajú dojem stôp rozvíjajúcej sa kultúry z odpadu predošlej civilizácie. 

Jagoda Dobecka (*1991) je vizuálna umelkyňa pôsobiaca vo Vroclave, ktorá pomocou tradičných médií, ako je maľba, sochárstvo, či video, poukazuje na aktuálne politické a spoločenské problémy. V roku 2016 absolvovala štúdium na Fakulte maľby, Akadémii výtvarných umení Eugeniusza Gepperta a svoje diela vystavovala v Poľsku, Nemecku, Českej republike, Bulharsku a Litve. V roku 2020 získala štipendium Ministerstva kultúry a národného dedičstva a štipendium Mesta Vroclav na tvorbu maliarskej série. Taktiež bola nominovaná na Geppertovu cenu – jednu z najdôležitejších súťaží pre mladých maliarov v Poľsku. Vo svojich predchádzajúcich realizáciách sa zaoberala témami ako sú klimatická katastrofa, rodové roly, hľadanie identity alebo systémová diskriminácia. Jej umenie sa rodí z pocitu nesúhlasu s vylúčením, utrpením alebo vykorisťovaním. 

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. 

Rezidencia Jagody Dobeckej je organizovaná v spolupráci s rezidenčným programom AIR Wro.

 

*V prípade nepriaznivého počasia sa termín prezentácie diela presunie na iný deň. O vzniknutých zmenách vás budeme informovať prostredníctvom sociálnych sietí, newsletteru a na webstránke KAIR.