Ezgi Yakın – Juncture

Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice 29.10.2019 o 19.00

Dátum otvorenia: 29.10.2019 o 19.00
Dátum trvania: 30.10. – 4.11.2019

Projekt Juncture prináša nový pohľad a skúsenosti prostredníctvom balansovania medzi realitou a fantáziou. Autorka sa programovo zaujíma o prírodu a mestské prostredie. Názov projektu odkazuje k momentu prepojenia rôznych miest a časových horizontov, kde východiskovým bodom sa pre autorku stáva pocit premiestnenia a skúsenosť bytia cudzincom.
„Keď som kráčala ulicami Košíc, všímala som si rôznorodosť foriem a tvarov nachádzajúcich sa v jednotlivých štvrtiach mesta. Zameriavala som sa najmä na povrchy a ich detaily, ktorých fotografický záznam mi poslúžili ako východiskový materiál pre moje obrazy. Výstupom projektu sú maľby, fotografie a inštalácie, ktorých cieľom je poukázať na využitie bežných objektov a vizuálnych obrazov, ako na potenciál nových významov.“- Ezgi Yakın

Ezgi Yakın je umelkyňa, spisovateľka a akademička. Svet obrazov, ktorý Yakın vytvára, čerpá z procesu, interaguje s kolektívnym podvedomím a skúma prvky vlastného ja. Fluidnosť a jemnosť jej obrazov prechádza metamorfózou, opúšťa realitu a preskupuje sa. Človek sa na ne môže pozerať ako na niečo, čo vzniká od daného momentu k ničomu, čím získavajú utopistický tvar ako ambivalentné imaginárne zlomky.
Yakın ukončila svoje štúdium v roku 2015 na Katedre maľby univerzity Dokuz Eylül, kde následne nastúpila na doktorandské štúdium a kde pracuje ako výskumná asistentka.

Rezidenčné programy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidencia Ezgi Yakın je organizovaná v spolupráci s Creative Industry Košice a Hayyopenspace. Rezidenčný pobyt podporilo mesto Košice.