Zazdieľaj svoj príbeh s Nežkou Zamar

V súlade s mojou doterajšou umeleckou praxou som vypracovala projekt pre mesto Košice, ktorý stojí na hranici medzi vizuálnym umením, naráciou, performanciou, zvukom a street artom. Ako výtvarníčku ma zaujíma predovšetkým skúmanie toho, čo nazývam nematerializovaný obraz, respektíve to, akým spôsobom dokážeme vizualizovať niečo, čo doteraz nebolo vyjadrené jazykom vizuálneho umenia. Počas týchto dvoch mesiacov je mojim zámerom stať sa akousi zberateľkou – v úzkej spolupráci s komunitou budem zhromažďovať a zaznamenávať príbehy viažúce sa na konkrétne miesta v Košiciach. Ku každému z nich následne pridelím jeho vlastný QR kód, ktorý umiestnim na špecifické miesto pôvodu príbehu, čím vytvorím audio mapu; zvukovú prechádzku, ktorá pretvára mesto na otvorené múzeum. Výsledná sieť príbehov bude publiku ľahko dostupná prostredníctvom smartfónu a párom slúchadiel. 

Chcela by som vás povzbudiť k účasti na tomto projekte zdieľaním príbehu podľa vášho výberu. Môže to byť spomienka, ale aj niečo, čo vyvolalo určitú reakciu vo vašich myšlienkach, postreh, fikcia. Účasť na mojom projekte vám dáva možnosť komunikovať s publikom v jazyku, ktorý si sami zvolíte.

  • Nežka Zamar

Termín na nahrávanie príbehu, s ktorým by ste sa radi podelili so zvyškom sveta si môžete rezervovať tak, že nás v najbližších týždňoch budete kontaktovať priamo e-mailom alebo vyplníte formulár s časovým plánom v Šopa Gallery (Hlavná 40, Košice). Alebo sa prihláste cez webstránku našej umelkyne Nežky Zamar – http://www.nezkazamar.com/participate.html

Toto dielo je realizované v rámci projektu Hydra PACE – Platform for Artistic Collaboration and Exchange. Nadácia Anny Lindhovej a Európska únia sú hlavnými partnermi projektu. Rezidenčný program KAIR Košice Artist in Residence z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.