Tijana Radenković – Eden Immortal Place

Šopa Gallery 15. 4. 2021 o 18.00 / FB Šopa Gallery

Kurátorka výstavy: Petra Housková

Uvedenie výstavy: 15. 4. 2021 o 18.00 / FB Šopa Gallery

Výstava potrvá: 16. 4. – 16. 5. 2021

Otváracie hodiny: PO – PIA, 16.00 — 18.00

Samostatný výstavný projekt Eden Immortal Place je pokračovaním autorkinho výskumu v otázkach týkajúcich sa identity, solidarity či v určitom zmysle hľadania stability, pričom pracuje s metódami privlastňovania, archivácie a vytvárania rôznych typov zbierok. Projekt sa opiera o fenomén „biofílie“. Tento pojem prvýkrát použil psychológ Erich Fromm a ďalej ho rozvinul americký biológ Edward O. Wilson, ktorý poukázal na dôsledky odlúčenia sa od prírody. Autorka sa snaží o rekonštrukciu ideálneho miesta, Rajskej záhrady, predstavujúcu nesmrteľnosť, utópiu postavenú na mytológii, no zároveň je pokusom o rekonštrukciu spoločnosti – je reflexiou rozkladajúcich sa systémov, ktorých svedkami sme boli v minulosti, súčasnosti a nevyhnutnej budúcnosti.

Tijana Radenković ukončila magisterské štúdium Fakulte výtvarného umenia v Belehrade, kde prednedávnom získala aj doktorandský titul. Počas doktorandského štúdia v roku 2017 sa vďaka programu ERASMUS zúčastnila pobytu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde pôsobí aj v súčasnosti. Samostatne a skupinovo vystavovala v Srbsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Francúzsku, Taliansku a Nemecku. Výstava v Šopa Gallery je autorkinou prvou samostatnou výstavou na Slovensku a je výsledkom jej dvojmesačnej rezidencie v rámci projektu KAIR.

Výstavy tejto galérie a rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Projekt Tijany Radenković ďalej podporil aj Fond národnostných menšín.

Za spoluprácu na produkcii výstavy ďakujeme Jozefovi Vančovi / GUTENART a Michalovi Mitrovi.