Sole Soil / uvedenie výstavy a artist talk

KAIR FB fanpage 10. 12. 2021 o 18.00 hod.

Sole Soil
Julia Vergazova & Nikolay Ulyanov

Uvedenie výstavy a artist talk: 10. 12. 2021 o 18.00 hod. / KAIR FB fanpage
Trvanie výstavy: 11. 12. 2021 – 31. 1. 2022
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice
Otváracie hodiny: PO – PIA / 16.00 – 18.00

Pozývame vás na online predstavenie výstavy Sole Soil a artist talk s jej autormi – Juliou Vergazovou a Nikolayom Ulyanovom. Výstavný projekt vznikal počas Juliinej dvojmesačnej rezidencie na tému Human Responsibility v rámci festivalu Art and Tech Days a v spolupráci medzi Creative Industry Košice a rezidenčným programom KAIR.

Hypotéza Gaia, podľa ktorej je naša Zem jeden veľký superorganizmus, bola vytvorená britským klimatológom Jamesom Lovelockom a americkou mikrobiologičkou Lynn Margulisovou. Hovorí, že pôda je vrchnou úrodnou vrstvou tohto superorganizmu a je obývaná spolupracujúcimi komunitami (baktérie, huby, rastliny), na ktorých stojí existencia všetkých ostatných foriem života na planéte.

Dizajn používateľského rozhrania je o formovaní vzťahov. Hlavným priestorom komunikácie človeka s pôdou (human-soil) sú reliéfy a priehlbeniny zanechané na zemskom povrchu podrážkou našich topánok. Tieto hmatové interakcie by mohli byť vedomé a dokázali by uzdraviť vrstvy pôdy vďaka optimálnemu tvaru podrážok, ktoré by zohľadňovali jej individuálne potreby a problémy. Projekt Julie Vergazovej, na ktorom spolupracovala s Nikolayom Ulyanovom, vychádza z dialógu medzi citlivou vrstvou Zeme a ľuďmi, vytvára podmienky pre radikálnu transformáciu nášho vzťahu s rôznymi povrchmi – prechod od ťažby a vykorisťovaniu k jemnému a starostlivému zaobchádzaniu s ohľadom na potreby pôdy.

Sole Soil. The landscape of care/artist talk

Julia a Nikolay budú spoločne diskutovať o histórii a premene konceptu „starostlivosti“ a rozvíjať myšlienku obratu starostlivosti o seba smerom k neľudským organizmom okolo nás, napr. k pôde. Rozvíjajúc prístup „špekulatívneho myslenia“ ako politickej predstavivosti možného, autori predstavia, ako by sa technológie mohli stať nástrojom prelomových riešení v súvislosti so starostlivosťou a zdokonaľovaním planetárneho spolužitia.

Julia Vergazova študovala umenie v Moskve i Kolíne, kde momentálne pracuje. Vo svojej tvorbe sa venuje téme predefinovania vzdialenosti medzi biológiou a technológiou alebo prírodnou a syntetickou inteligenciou. V rámci svojej výskumnej praxe má tendenciu rozvíjať špekulatívne naratívy súvisiace s nejasnou hranicou komunikácie s prostredím.

Nikolay Ulyanov je skladateľom mikrotonálnych albumov, píše poéziu a venuje sa grafickému programovaniu hypotéz. V rámci jeho ďalších tvorivých cieľov plánuje experimentovať na rozhraní formálnych a neformálnych prekážok: či už sú spojené so sémantikou, rytmom, rýmami, zvukom, kombinatorikou, matematikou, programovaním, a pod.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Pobyt Julie Vergazovej je organizovaný v spolupráci s Creative Industry Košice v rámci UNESCO Creative City of Media Arts. Tento projekt podporilo aj Mesto Košice.