Rozhovor s kurátorom: Súčasné umenie v Gruzínsku

online - Facebook Východoslovenskej Galérie 13.5.2021 o 18.00

Srdečne pozývame na sprievodné podujatie k výstave Two Shapes of Leaf on Tree vo Východoslovenskej galérii, ktoré bližšie predstaví umelcov a umelkyne gruzínskej umeleckej scény. Rozhovor Petry Houskovej s kurátorom výstavy Erikom Vilímom sa zameria na umelecké stratégie gruzínskych autorov a načrtne aktuálne smerovanie súčasného vizuálneho umenia v krajine.

Východiskom výstavného projektu Two Shapes of Leaf on Tree vo Východoslovenskej galérii je dlhodobá a systematická iniciatíva organizácie KAIR (Košice Artist in Residence; Petra Housková, Tatiana Takáčová, Anna Mária Trávničková, Zuzana Kotiková) prepájať umelecké svety. Jej cieľom je sústavná podpora a zabezpečovanie mobility umelcov a kurátorov, a tým aj „okysličovanie“ lokálnych umeleckých prostredí. Two Shapes of Leaf on Tree je svojou hlavnou myšlienkou naplnením tohto zámeru – jeho motiváciou je kontextualizovanie dvoch umeleckých scén; slovenskej a gruzínskej.

Trvanie výstavy: 25. 3. – 16. 5. 2021
Kurátor výstavy: Erik Vilím
Architekt výstavy: Matej Gavula
Organizátor a produkcia: KAIR
Miesto výstavy: Východoslovenská galéria, Hlavná 27 Košice
Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.