Robert Gabris – ERROR a jeho aliancie

FB fanpage KAIR 26. 10. 2020 o 19.00 hod.

Pozývame vás na online diskusiu s Robertom Gabrisom, ktorý sa na jar roku 2021 zúčastnil dvojmesačnej rezidencie v rámci programu KAIR v Košiciach. Počas svojho pobytu sa prostredníctvom zoznamovacej aplikácie stretával so zástupcami a zástupkyňami rómskej queer a nebinárnej minority, ktorá je systematicky vylučovaná v rámci väčšinovej spoločnosti, ale rovnako aj v prostredí vlastných rodín v rómskych osadách, z ktorých táto skupina pochádza. Tieto osobné stretnutia a rozhovory sa stali východiskovým materiálom pre vznik spoločného projektu s názvom ERROR / Rómska telesnosť a jej nebinárne priestory, ktorý autor prepracoval do vizuálnej inštalácie v Moravskej galérii ako jeden z laureátov Ceny Jindřicha Chalupeckého*.

Cieľom diskusie Roberta Gabrisa s Petrou Houskovou bude nie len bližšie predstaviť proces a samotné dielo, ale rozhovor sa bude predovšetkým sústreďovať na otázky týkajúce sa ERRORu a jeho dopadu na spoluprácu s umeleckými inštitúciami, budúcimi stratégiami a otázkami hľadania aliancií v spoľahlivých inštitúciách.

Robert Gabris (1986, Hnúšťa, SK) vyštudoval scénografiu na VŠMU v Bratislave a v magisterskom štúdiu pokračoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Pracuje v médiu kresby, ktorá častokrát presahuje do inštalácie a performance. V jeho prevažne autobiografickej práci sa často objavuje téma politiky identít. Zaujíma sa o vylúčené skupiny alebo queer telesnosť v konfrontácii s normami a hranicami väčšinovej spoločnosti. Experimentálna kresba je pre autora formou rezistencie voči rasizmu a rôznym podobám (sociálneho) vylúčenia. Vystavoval samostatne a aj skupinovo v Rakúsku, Lotyšsku, Nemecku, Francúzsku, Kanade, na Slovensku, v Maďarsku alebo vo Švédsku, aktívne sa zúčastnil sa rezidenčných pobytov v Taliansku, Číne, Švédsku alebo Poľsku. V roku 2021 sa stal jedným z laureátov Ceny Jindřicha Chalupeckého a získal cenu uznania poroty v rámci STRABAG Artaward International.

*Výstava Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 v Moravskej galérii v Brne je pre verejnosť sprístupnená do 30. januára 2022.
https://www.sjch.cz/vystava-cena-jindricha-chalupeckeho…/

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.