Renáta Pintérová (SVK)

Residency: August - September 2019

Renáta Pintérová (1991) je slovenská multimediálna umelkyňa, ktorá sa v rámci spolupráce projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence a NAZAR VOITOVICH ART RESIDENCE zúčastní takmer dvojmesačného rezidenčného pobytu na Ukrajine. Pracuje s rôznymi médiami a najčastejším výstupom sú objektové inštalácie či video performance, v ktorých skúma estetiku nového materializmu ako “proces sebakolonizácie” populárnou kultúrou a akceleratívnými technológiami. Pre jej prax sú charakteristické rôzne DIY a užívateľské prístupy. Kriticky reflektuje súčasnú identitnú politiku cez apropriáciu rôznych produktových estetík. Transdisciplinarita v jej tvorbe umožňuje umelecký výskum, vystavaný na kritických epistemológiách, vyvinutých v kontexte feministického, post-koloniálneho, ekologického, post-marxistickéh myslenia, cez ktoré skúma témy výstavného priestoru, rituálu, ekológie, športu a identity v post-mediálnom priestore. Témy mixuje do paralelných časových vrstiev, ktorými strategicky narúša, de-kolonizuje pravidlá perspektívy, kompozície a skúma estetiky novej objektovosti. 

Renáta Pinterová ukončila v roku 2018 magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Intermédií Obraz/zvuk/text a kontext pod vedením Nóry Ružičkovej a Maji Štefančíkovej a na Fakulte výtvarných umení v Brne, kde študovala v ateliéri Video pod vedením Martina Zeta, Jana Šrámka a Martina Mazanca. Pintérová sa zúčastnila viacerých kolektívnych výstav a v ostatných rokoch je súčasťou mladej umeleckej scény v Budapešti a členkou v Studio of Young Artists’ Association (SYAA). V roku 2019 sa zúčastnila mesačnej rezidencie v Novej Cvernovke v Bratislave a je nominovaná na Artists-in-Residence v MuseumsQuartier vo Viedni. 

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice. Rezidenčný pobyt je organizovaný v spolupráci s Nazar Voitovich Art Residence.