Open Studios Night w/ Bruno del Giudice & Amaia Molinet

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 15.6.2023 18.00

Pozývame vás na ďalšiu Open Studios Night, tentokrát s Brunom del Giudice a Amaiou Molinet. Naši rezidenti sa vám predstavia formou artist talku a porozprávajú vám viac o svojej tvorbe. Amaia Molinet predstaví projekt, na ktorom dlhodobo pracuje: Photography and Territory: Multiple Events Crossed by Love a Bruno del Giudice vám prečíta z knihy Triple Frontera Dreams od Douglasa Diegues.

Neskôr sa pri vínku a lokálnych španielsko-argentínskych špecialitách presunieme do ateliérov, kde sa budete môcť bližšie zoznámiť s ich súčasnými projektami.

Amaia Molinet (*1988) žije a pracuje v Bilbau v Španielsku a v Kluži v Rumunsku. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje fotografii, v rámci ktorej sa zaoberá vzťahom medzi územím a identitou. Inými slovami tým, ako prostredie, v ktorom sa pohybujeme a žijeme, ovplyvňuje našu identitu. Symboliku a konotácie využíva ako základné umelecké prostriedky na spoznávanie našej reality z citového aj vnemového hľadiska. Veľký význam v jej tvorbe zohráva cestovanie a zachytávanie obrazov prostredníctvom médií ako fotografia a video. Je to spôsob vytvárania úzkych väzieb medzi ňou a daným prostredím a tiež prostriedok na hľadanie rovnováhy v rámci špecifickej povahy prostredia, s ktorým práve pracuje.

Bruno del Giudice (*1987) je umelec a grafický dizajnér z Chaco v Argentíne, ktorý v súčasnosti pôsobí v Madride. Jeho umelecká tvorba je ovplyvnená prostredím, z ktorého pochádza, a je to oblasť známa svojou kultúrnou hybridizáciou. Zameriava sa na znaky špecifické pre toto územie ako sú jazyk, alebo jedlo. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje otázkam originálu a kópie, asambláže, putovania, ľudovej predstavivosti, znovupoužívania materiálov alebo výmenného obchodu. Ide o bežné javy tradičnej trhovej kultúry, ktorá je úzko spätá s prostredím latinskej Ameriky, oblasť Chaca nevynímajúc.

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Rezidencia je organizovaná v spolupráci s MeetFactory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.