Open Studios Night vol. 13 + special guest

Hlavná 40, Košice 8.10.2019 at 6 p.m.

V jesennej edícii Open Studios Night sa vám predstavia naši dvaja aktuálni rezidenční umelci – Marc Vilanova zo Španielska a Ezgi Yakın z Turecka, odkiaľ pochádza aj Saliha Yavuz z partnerskej organizácie Hayy Open Space, ktorá pricestuje do Košíc, aby vám spolu s Ezgi Yakın porozprávala o tamojšej umeleckej scéne. Počas večera budete môcť nahliadnuť do ateliérov a oboznámiť sa s rozpracovanými projektmi umelcov, porozprávať sa pri pohári vína a ochutnať tradičné jedlá pripravené našimi rezidentami!

Marc Vilanova pracuje so zvukom a svetlom spôsobom, v ktorom prepája umenie, vedu a technológie. V súčasnosti pri práci s elektroakustickou kompozíciou a improvizáciou vytvára audiovizuálne performance/inštalácie a interdisciplínárne spolupracuje s divadlom, tancom a pohyblivými obrazmi. Jeho diela boli predstavené na festivaloch po celom svete (v Japonsku, USA, Kanade, Brazílii, Kolumbii, Kube, Iráne, Taiwane, Južnej Kórei, Rusku a mnohých európskych krajinách). Žije a pôsobí v Barcelone.

Ezgi Yakın je umelkyňa, spisovateľka a akademička. Svet obrazov, ktorý Yakın vytvára, čerpá z procesu, interaguje s kolektívnym podvedomím a skúma prvky vlastného ja. Fluidnosť a jemnosť jej obrazov prechádza metamorfózou, opúšťa realitu a preskupuje sa. Človek sa na ne môže pozerať ako na niečo, čo vzniká od daného momentu k ničomu, čím získavajú utopistický tvar ako ambivalentné imaginárne zlomky.
Yakın ukončila svoje štúdium v roku 2015 na Katedre maľby univerzity Dokuz Eylül, kde následne nastúpila na doktorandské štúdium a kde pracuje ako výskumná asistentka.

Saliha Yavuz je spoluzakladateľkou centra súčasného umenia Hayy Open Space a kultúrnou manažérkou. Spolu s Ezgi Yakın budú hovoriť o fungovaní tamojšej umeleckej scény za súčasných politických a ekonomických podmienok. Hovoriť budú okrem iného aj o najnovších výrazných umeleckých iniciatívach a kolektívoch, ktoré sa združujú nielen v Istanbule – centre umeleckej scény, ale aj na perifériách ako je Izmir, v ktorom pôsobí Ezgi Yakın a svoje sídlo tam má aj Hayy Open Space.

Rezidenčné programy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyty ďalej podporilo mesto Košice. Pobyt Marca Vilanovu je organizovaný v spolupráci s Creative Industry Košice v rámci UNESCO Creative City of media arts.
Rezidencia Ezgi Yakın je organizovaná v spolupráci s Creative Industry Košice a Hayyopenspace.