Nežka Zamar (RS)

Residency: Jún - Júl 2021

Nežka Zamar je interdisciplinárna umelkyňa (*1990), ktorá v súčasnosti žije, pracuje a pohybuje sa medzi Ľubľanou v Slovinsku a Benátkami v Taliansku. Študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Benátkach a na Univerzite výtvarných umení Mimara Sinana v Istanbule. Svoje štúdium ukončila na Akadémii výtvarných umení v Benátkach, pod vedením profesora Carla di Raca. Jej interdisciplinárna umelecká prax sa zameriava na medzipriestor medzi materialitou a koncepciou a skúma hranice umeleckých médií prostredníctvom reprezentácie subjektov.

„Neoddeliteľnou súčasťou mojej pracovnej praxe je hermeneutický prístup k chaosu, pokiaľ ide o všetky prvky, ktoré ho tvoria: vzácnu zbierku predmetov a ich zameniteľné vzťahy. Moja prax funguje v medzipriestore, kde koncept možno považovať za nájdený objekt a nájdený objekt za koncept. Sledujem tento modus operandi počas celého pracovného procesu, počnúc reinterpretáciou, cez akt pozorovania a dokumentáciu. Tento prístup je ďalej rozpracovaný prácou s rôznymi médiami, rozvíjaním významnosti popri koncepcii, ich vzájomným aplikovaním, analýzou a posúvaním ich limitov. Považujem sa za vedľajšieho tvorcu umeleckých diel, rozprávačku príbehov okolo nás. Skúšam sa z nich vymaniť, kreslím čiary na opätovné použitie, reprodukciu a hľadanie nových spojení. “

– Nežka Zamar

http://www.nezkazamar.com/

Rezidencia je organizovaná v rámci projektu HYDRA PACE – Platform for Artistic Collaboration and Exchange. Fond Anny Lindhovej a Európska Únia sú hlavnými partnermi projektu. Rezidenčný program KAIR Košice Artist in Residence z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.