Natalia Revko – Vždy je niečo na obzore

Fabrik Space, Tabačka Kulturfabrik 1.3.2023 o 17.00

Natalia Revko je nezávislá kurátorka a výskumníčka z Odesy, ktorá počas svojej dvojmesačnej rezidencie v rámci programu KAIR skúmala topografiu a krajinu Košíc. Sledovala toky mesta, vplyv verejných umeleckých objektov na trasy ľudí, ako aj to, ako občania spoznávajú mesto chôdzou. 

Vo svojej prezentácii Natalia predstaví, ako môže mestská štruktúra ovplyvniť umeleckú prax, pričom uvedie príklady zo svojho výskumu undergroundových praktík v jej rodnom meste v rokoch 1970-80. Prepojí to s informáciami, ktoré sa o Košiciach dozvedela a poskytne tak pohľad človeka z vonku na náš mestský priestor.

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Meet Factory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.