Marc Vilanova – Limen / site-specific installation

Židovská synagóga, Zvonárska 7 19.11.-22.11.2019

Projekt Limen španielskeho umelca Marca Vilanovu predstavuje audiovizuálnu site specific inštaláciu, ktorej cieľom je zviditeľniť a zhudobniť neviditeľné zvuky každodenného života. Umelec poukazuje na limity nášho ľudského zmyslového aparátu sústreďujúc sa predovšetkým na sluch a zvukový rozsah, ktorý nedokáže detekovať frekvencie pod 20 Hz a nad 20 kHz. Zatiaľ čo iné živočíšne druhy dokážu komunikovať prostredníctvom infrazvuku alebo ultrazvuku, ľudia bez použitia špeciálnej technológie nie sú schopní k týmto úrovniam komunikácie získať prístup.

Spektakulárna inštalácia v priestoroch synagógy na Zvonárskej ulici v Košiciach pozostáva zo 128 žiariviek produkujúcich konštantné frekvencie nad 20 kHz, ktoré umelec vďaka špeciálnemu mikrofónu zaznamenal a pretransformoval do zvukovej kompozície. Tá spúšťa svetelnú choreografiu napodobňujúcu tvar konkrétneho ultrazvukového vlnenia. Celá inštalácia je zahalená do žltého filtra, farby, ktorá je známa svojou schopnosťou zvyšovať koncentráciu a kapacitu vnímania.
Dielo je metaforou – prahom určujúcim limity nášho zmyslového vnímania, hranicou medzi tým, čo dokážeme vidieť, počuť, cítiť a tým, čo tieto zmysly presahuje, no zároveň nás to fyzicky aj fyziologicky ovplyvňuje.

Inštalácia je sprístupnená od 19. 11 do 22. 11. V Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici, v čase od 16:00 do 20:00.

Vstup je bezplatný.

Marc Vilanova (*1991) je umelec primárne pracujúci so zvukom a svetlom spôsobom, v ktorom prepája umenie, vedu a technológie. Zlučovaním vedeckých a umeleckých postupov skúma pojmy ako automatizácia, mechanizmy sebavyjadrenia, inteligencia a superinteligencia, budúcnosť práce a sociálno-politické dôsledky týkajúce sa vzťahu spoločnosti smerom k technológiám. V súčasnosti pri práci s elektroakustickou kompozíciou a improvizáciou vytvára audiovizuálne performance/inštalácie a interdisciplinárne spolupracuje s divadlom, tancom a pohyblivými obrazmi. Jeho diela boli predstavené na festivaloch po celom svete (v Japonsku, USA, Kanade, Brazílii, Kolumbii, Kube, Iráne, Taiwane, Južnej Kórei, Rusku a mnohých európskych krajinách). Žije a pôsobí v Barcelone.

Projekt Limen je výsledkom umeleckej rezidencie v rámci projektu UNESCO Creative City of Media Arts a K.A.I.R. Košice Artist in Residence. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Creative Industry Košice.