Magid (PS/JO)

Residency: September - Október

Magid (oni/ony) sú vizuálnymi umelcami, ktorí vo svojej tvorbe pracujú s tabuizovanými a kultúrne citlivými otázkami, akými sú duševné choroby, sexuálne útoky, rodinná česť a queerness.

Svoju prax rozvíjajú prostredníctvom umeleckého výskumu, ľudských skúseností a osobných interakcií, ktoré sa potom pokúšajú pretaviť do aktivizmu a spochybniť tým sociálne štruktúry. Tento proces zhmotňujú najmä prostredníctvom realistických a surrealistických kresieb uhľom. V aktuálnom projekte im spojenie performance a módy s tradičnými formami vizuálneho umenia umožňuje lepšie vyjadriť emócie ukryté za kultúrnymi oslavami, komunitným bojom a strateným dedičstvom. Performatívny aspekt diela poskytuje divákovi porovnateľný, hmatateľný zážitok, zatiaľ čo prvok módy dotvára kontext, v ktorom jednotlivé fiktívne postavy existujú. V momente, kedy sa účinkujúci obliekajú do postáv nakreslených diel, vytvárajú surový zážitok prepojenia umenia s posolstvom.

Palestínska odolnosť Magid naučila ochrániť aj ostatné časti ich identity. 

V súčasnosti  mainstreamové médiá skresľujú ich boj o palestínsku identitu tak, ako to urobili spoločenské normy s ich queer identitou. To, čo sa naučili v prípade prvého, teraz aplikujú na druhom. To ich urobilo ešte silnejšími, uvedomelejšími a kritickejšími voči svetu okolo nich.

Neboja sa konať podľa toho, čo považujú za spravodlivé. Aj napriek tomu, že kvôli tomu zažili ťažkosti a straty, veria, že žiadna iná cesta neexistuje. To, že vyrastali v queer konzervatívnej domácnosti a žili v Palestíne bez osobných dokladov, zmenilo ich vnímanie identity.

Svoj telefón ukrývali na rodinných večeriach a pas schovávali na nelegálnych kontrolných stanovištiach. Povinnosť skrývať svoje identity je pre nich rutina. Nikdy si nemysleli, že môžu byť nimi všetkými, vždy mali pocit, že si musia vybrať iba jednu. Teraz sú hrdí na to, že sú queer nebinárnymi palestínsko – jordánskymi vizuálnymi umelcami; ktorí v súčasnosti sídlia v Ramalláhu v Palestíne. Predstavujú sa ako „Magid“ a používajú zámená „oni/ony“.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

Projekt ďalej podporilo aj Mesto Košice.