Lisa Deikun (BY)

Residency: Júl - September 2024

Lisa Deikun je bieloruská umelkyňa, ktorá sa vo svojej umeleckej praxi zaoberá témami ako sú queerness, vzťah medzi človekom a objektom, alebo reálneho a nereálneho. Ústredný motív celej tvorby tvorí práve vzťah človeka a objektu, ktorý vykresľuje prostredníctvom tkaného textilného média, reliéfnej tvorby a inštalácií. Práve tieto techniky umocňujú povahu zmienených spojení, stelesňujú ich emocionálnu krehkosť v materiálnej podobe. Lisa Deikun sa vo svojej podstate zaujíma o veci, ktorých sa možno dotýkať. Vyrába rôzne ziny a sochárske objekty, do ktorých komponuje rôzne náhodne nájdené predmety. Uprostred jej umeleckej cesty sa skrýva univerzálny pocit odcudzenia, sentiment odlúčenia od samej seba, od druhých a sveta všeobecne. Experimentovaním s prácou s rôznymi druhmi materiálov sa snaží tieto pocity hlbšie objavovať a transformovať.

 

Lisa Deikun (*1992) pochádza z Minska v Bielorusku. Umeleckej tvorbe sa venuje už od útleho detstva. Súčasné umenie študovala na European College Liberal Arts v Berlíne. Už vo svojich šestnástich rokoch sa zapojila v Minsku do miestnej anarchisticko-punkovej scény, následne sa podieľala na organizovaní viacerých DIY kultúrnych podujatí. V roku 2022 bola nútená opustiť Bielorusko kvôli politickému prenasledovaniu. Aktuálne žije a pôsobí vo Varšave v Poľsku. Zúčastnila sa ArtCampu vo Vasenthien v Nemecku. Vo Varšave sa zapojila do projektu dekoloniálneho výskumného laboratória „Mycelium“, kde študovala keramiku ako nové médium.