Karolína Kohoutková – I kdybys vyhořel, plápolal jsi

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice 28. 8. 2019

Trvanie výstavy: 29.8. — 30. 8. 2019

Otváracie hodiny: 16.00 —18.00 hod.

Pozývame Vás na otvorenie výstavy Karolíny Kohoutkovej I kdybys vyhořel, plápolal jsi, ktorá je výsledkom trojmesačnej rezidencie v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence. Autorka vo svojom projekte v niekoľkých vrstvách spracováva tému vzdelávania, systém školstva a podmienky, aké pre svojich pedagógov vytvára. Otázky smeruje priamo na umelcov a umelkyne, ktorí popri vlastnej umeleckej praxi pôsobia na stredných umeleckých školách v roli pedagógov. Výsledkom je audio záznam výpovede troch umelcov – učiteľov pôsobiacich v Košiciach, ktorý vytvára ucelený obraz o tom, ako vnímajú svoju pozíciu, aký je ich osobný tvorivý vklad, pocity zmysluplnosti, erudovanosť, prestíž a vlastné ohodnotenie.

Prežívanie skutočných učiteľov stavia do kontrastu s nedokonalým a sociálne plochým virtuálnym svetom. Prostredníctvom komerčnej hry The Sims sa spoločne s dcérou pokúsili vymodelovať čo najvernejšie kópie pedagógov, ktorých osobne poznajú z reálneho života. Digitálnu hru s realitou umelkýň a umelcov – učiteľov prepája performatívna časť projektu. Konkrétne zvolený odev v hre, ako aj v reálnej performance odkazuje k obdivu generácie hráčov ku komerčnému svetu a zároveň poskytuje priestor pre vyjadrenie emócií zaznievajúcich z názvu výstavy.

Karolína Kohoutková (1974) je česká umelkyňa a pedagogička, pochádzajúca z Brna, ktorej začiatky tvorby ovplyvnilo štúdium textilného dizajnu. Mäkké materiály ju zaujímajú dodnes, pričom ich tvárnosť vníma aj v súvislosti s ľudským telom a témami vrodenej a kultúrnej identity. Po niekoľkoročnej praxi modistky začala znovu študovať na Fakulte výtvarných umení v Brne, kde neskôr pôsobila aj ako asistentka Ateliéru telového dizajnu. Návrat do vzdelávacej inštitúcie znamenal pre ňu opätovné nájdenie intelektuálneho priestoru a priestor pre experiment. Zaoberala sa témami, v ktorých sa uplatňovali sociálne aspekty, experimentálny dizajn a performatívny prístup.V roku 2008 bola nominovaná na Essl Art Award a postupne sa začala špecializovať na témy módy ako špecifického mnohovrstevného sociálneho fenoménu. Na fakulte zaviedla kurz prepájajúci umenie s módou a v súčasnosti kurátoruje mladých módnych návrhárov presahujúcich svoj odbor pre Galériu Umakart. Po narodení dcéry, spolu so svojimi kolegyňami, založila fotografickú skupinu Divý tvor. Ich ateliér je síce zameraný na portrétnu fotografiu, no svojou kreativitou vytvára inšpiratívne a vzdelávacie prostredie.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenčný pobyt v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom a organizáciou Creative Industry Košice a mesto Košice.