Ján Skaličan (SVK)

Residency: Júl - August 2020

Ján Skaličan (1989, Bratislava, SK) je slovenský vizuálny umelec, pracujúci prevažne s médiom fotografie a presahom do uvažovania o jeho možnostiach v súčasnosti. Jeho práca je akousi výpoveďou, snahou o artikuláciu, vyjadrenie myšlienkových procesov vychádzajúcich z uvažovania o konkrétnom mieste a jeho minulosti v snahe o obnovenie skúsenosti sveta, až k neprenositeľnosti materiality a jej pamäti. Myšlienkovým východiskom sa pre neho spočiatku stala teória večného návratu a nazeranie na cyklické opakovanie minulosti v neistej prítomnosti, snaha o pochopenie a následné sprostredkovanie. Myslenie / tvorba je pre neho neukončeným, neustále sa opakujúcim procesom, ktorý je potrebné ďalej rozvíjať a materiálne zhmotniť pre možnosť ďalšieho uvedomenia si možností a vlastného postavenia v horizonte udalostí – priestore a čase vôbec. Plne si uvedomuje obmedzenia všadeprítomného média fotografie. Systematicky vyberá z možností mediálnych výstupov, pracuje so zvukovou inštaláciou, premýšľa o objekte. Vedome vychádza z dvojrozmerného priestoru, ktorý sa pre neho stáva nedostatočným. 

 

Ján Skaličan je absolventom Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2012 – 2018), kde v súčasnosti pracuje na svojej dizertačnej práci s názvom Investigatívne postupy v súčasnom umení. Počas štúdia absolvoval zahraničnú stáž na University of Arts v Belehrade. Od roku 2012 je súčasťou umeleckej skupiny dsk. (spolu s Ivou Durkáčovou a Ľubošom Kotlárom). V rokoch 2014 až 2017 pôsobil aj ako spoluzakladateľ, kurátor a organizátor v galérii Žumpa. V tomto roku sa zúčastnil BAK (winter) school v Bratislave. Aktívne sa formou výstav prezentuje na území Slovenska, ale aj v zahraničí. 

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.