Jagoda Dobecka (PL)

Residency: Marec - Apríl 2021

Jagoda Dobecka (1991) je poľská vizuálna umelkyňa pôsobiaca vo Vroclave, ktorá pomocou tradičných médií, ako je maľba, sochárstvo, či video, hovorí o aktuálnych politických a spoločenských problémoch. V roku 2016 absolvovala Maliarsku fakultu na Akadémii výtvarných umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclave.

Počas svojho pobytu v Košiciach sa chce sústrediť na výrobu malých plastík z nepotrebných úžitkových predmetov, zvyškov látok a odpadu, pripomínajúcich záhadné rituálne postavy. Takýmto symbolickým spôsobom odkazuje na staré magické rituály alebo znamenia ako kombináciu medziteritoriálnych a medzidruhových spoločenstiev, čím naznačuje potrebu zmeniť súčasný svetový poriadok založený na antropocentrizme.

Jagoda Dobecka bola nominovaná na Geppertovu cenu – jednu z najdôležitejších súťaží pre mladých maliarov v Poľsku. Svoje diela vystavovala v Poľsku, Nemecku, Českej republike, Bulharsku a Litve. V roku 2020 získala štipendium Ministerstva kultúry a národného dedičstva a štipendium Mesta Vroclav na tvorbu jej maliarskej série. Vo svojich predchádzajúcich realizáciách sa zaoberala témami ako sú klimatická katastrofa, rodové roly, hľadanie identity alebo systémová diskriminácia. Jej umenie sa rodí z pocitu nesúhlasu s vylúčením, utrpením alebo vykorisťovaním.

 

„Vo svojej práci skúmam problém sebarozvoja, najmä vo vzťahu k internetovým trendom a spoločenským a kultúrnym zmenám. Zaoberám sa problémom voľby a slobodnej vôle. Dôležitým faktorom v mojej praxi je vplyv a dôsledky, ktoré majú rozhodnutia na životy ľudí a neustála neistota, ktorá z nich vyplýva. “         

– Jagoda Dobecka

www.jagodadobecka.com

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na Podporu Umenia je hlavným partnerom projektu. Rezidencia Jagody Dobeckej je organizovaná v spolupráci s rezidenčným programom AIR Wro.