Hydra Pace Košice

Východoslovenská Galéria pop-up space, Alžbetina 22 4.8. – 22.8.2021

Otvorenie výstavy: 3.8.2021 o 18.00
Trvanie výstavy: 4.8. – 22.8.2021
Otváracie hodiny: UT- SO, 10.00 – 18.00
Východoslovenská Galéria pop-up space, Alžbetina 22

Výstava prináša výsledky dvojmesačnej rezidencie umelkýň Đejmi Hadrović a Nežky Zamar, ktoré vznikli ako súčasť medzinárodného projektu s názvom Hydra Pace. Projekt naživo a v online prostredí spája umelkyne a umelcov z Palestíny, Slovinska a Slovenska, ktorých úlohou je analýza súčasnej situácie a premýšľanie o našej budúcnosti v súvislosti s otázkami spolužitia, komunít, prepájania a spoločnej skúsenosti. Do projektu v Košiciach bol pôvodne pozvaný aj umelec Mohammed Al Hawajri žijúci v pásme Gaza, avšak v čase jeho plánovaného odchodu sa vystupňoval konflikt s Izraelom, čo v kombinácii s protipandemickými opatreniami znemožnilo jeho cestu. Vďaka spolupráci s Nežkou Zamar a Ramallah Municipality sa Mohammed výstavy účastní prostredníctvom ich spoločnej video-inštalácie a dielom, ktoré sa podarilo vyprodukovať v Košiciach.

A soundwalk
Projekt Nežky Zamar v spolupráci s Orhan “aib” Kavrakoğlu

Soundwalk (zvuková cesta) je projekt, ktorý stojí na prahu medzi vizuálnym umením, literatúrou, performanciou, zvukom a street artom. Posúva hranice maľby ako média a zameriava sa na vizuálny výskum nematerializovaných obrazov. Je štruktúrovaný ako zvuková cesta a jeho hlavnou zložkou je pavučina naratívov situovaných v meste, ktorá určuje zhromaždeným nahrávkam konkrétne miesta. Táto interaktívna zvuková mapa, ktorá do panorámy mesta pridáva ďalšiu vrstvu, funguje mimo vnímanej časovej osi. Zvuky znovu vytvoreného prostredia reprodukujú nehmotné obrazy, ktoré zostávajú na hranici medzi fikciou a realitou.

Nežka Zamar je interdisciplinárna umelkyňa (*1990), ktorá v súčasnosti žije, pracuje a pohybuje sa medzi Ľubľanou v Slovinsku a Benátkami v Taliansku. Študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Benátkach a na Univerzite výtvarných umení Mimara Sinana v Istanbule. Svoje štúdium ukončila na Akadémii výtvarných umení v Benátkach, pod vedením profesora Carla di Raca. Jej interdisciplinárna umelecká prax sa zameriava na medzipriestor medzi materialitou a koncepciou a skúma hranice umeleckých médií prostredníctvom reprezentácie subjektov.

Private Thoughts In Public Crisis
(Súkromné myšlienky vo verejnej kríze)
Inštalácia od Đejmi Hadrović

Jediným súkromným priestorom, ktorý vlastníme, je naša myseľ, kde nikto nemá prístup k našim myšlienkam. Táto inštalácia funguje v prospech súkromných revolúcií, ktoré sú väčšinou neviditeľné. Text ponúka rozmarný, sarkastický a napriek tomu kritický postoj k svetovým udalostiam, ktorý sme prežili počas lockdownu. Zdieľa jeden pohľad na svetové problémy z pohovky v zóne pohodlia.

Đejmi Hadrović je mediálna umelkyňa pôsobiaca v oblasti fotografie, videa, inštalácie a performancie. V roku 2018 bola nominovaná na cenu OHO Young Visual Artist Award a získala niekoľko medzinárodných ocenení. Jej práce boli vystavené a uznávané na medzinárodnej úrovni. Hadrović skúma problémy spojené s feminizmom, sexualitou a pohlavím v postjuhoslovanskom priestore.

Modrá uprostred
Mohammed Al Hawajri a Nežka Zamar

Videoinštalácia vznikla v snahe prekonať súčasný stav fyzických hraníc. Dielo pozostáva z dvoch videoprojekcií a dvoch komentárov – autorky a autora, rozprávajúcich o svojom osobnom vzťahu k niečomu, čo je pre oboch dôverne známe – more, ktoré ich spája a rozdeľuje súčasne. Dve odlišné skúsenosti, dva osobné príbehy sa stretávajú v bode, ktorý divákovi poskytuje pocit dôležitosti mora v rôznych kontextoch a širokého spektra pocitov spojených so Stredozemím.

Ach, more, si…mojím otcom?
Mohammed Al Hawajri

Dielo pozostávajúce z niekoľkých fotografií vo svojej juxtapozícii vytvára fiktívny panoramatický pohľad na prímorskú krajinu. Dokumentuje, oslavuje a rozpráva príbehy Gazy a Stredomoria presahujúce humanitárnu pomoc a krízu premietajúcu sa do každodenného života Gazancov a ich večnej príslušnosti k obkľúčenému moru.

Mohammed Al Hawajri (* 1976) je palestínsky umelec, ktorý sa narodil a v súčasnosti žije v pásme Gazy. Prostredníctvom rôznych techník a médií odráža každodenné podmienky tamojšieho života – skúsenosť neustálych radikálnych politických, hospodárskych a sociálnych zmien. Cieľom Mohammeda Al Hawajriho je transformovať tieto okolnosti na kritické a často sarkastické intervencie, ktoré majú ľuďom priblížiť realitu rôznych humanitárnych problémov. Diela Al Hawajriho boli vystavené na mnohých výstavách v Palestíne a v zahraničí.

Hydra PACE – Platforma pre umeleckú spoluprácu a výmenu je spolupráca troch partnerov Dobra Vaga (Slovinsko), Ramallah Municipality (Palestína) a KAIR (Slovensko) s cieľom vytvoriť rastúcu sieť existujúcich a nových medzinárodných rezidenčných programov pre etablovaných a začínajúcich umelcov. Projekt je podporovaný Nadáciou Anny Lindh a Európskou úniou. Rezidenčný program KAIR Košice Artist in Residence z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.