Gabriela Prochazka (CZ)

Residency: November - December 2021

Gabriela Prochazka je multimediálna umelkyňa tvoriaca v oblasti svetelného dizajnu – svetelných inštalácií a multimediálnych performancií. Študovala na Fakulte umení a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, stážovala na akadémiách v Paríži a Jeruzaleme. Svojou tvorbou sprevádzala množstvo hudobných, tanečných a divadelných predstavení, prezentovala sa na významných festivaloch súčasného mediálneho umenia – Spektrum (Berlín), RGB Light (Rím), International Festival of Technologies (Delft), Signal a Lunchmeat (Praha) alebo The New Now Festival of Digital Arts (Essen).

Pre jej tvorbu je typické spolupracovať s autormi naprieč umeleckými a technologickými odvetviami a hľadať nové prístupy v práci s médiami. Dôležitá je pre ňu aj občianska angažovanosť, a to predovšetkým v environmentálnej oblasti – časť projektov je spojená s eko-aktivizmom (napr. Light Messages – guerillové premietanie protestných textov na chladiace veže uhoľnej elektrárne).

Popri videoarte, performance a svetelnom dizajne vytvára výstavné objekty, do ktorých začleňuje svetelné zdroje. Na rezidenčnom pobyte v Štúdiu Bubec v Prahe začala pracovať s ručne vyrezávaným kovom, ktorý dopĺňa o svetelné zdroje a využíva tak vlastnosti oboch médií – svetelné pôsobenie na lesklom kovovom povrchu. Na výstave o svetelnom znečistení s názvom Světlo v Galérii Hraničář, pracovala s vizualizáciou dát prostredníctvom neural networks projekcií a 3D tlačou.

Na rezidencii KAIR v Košiciach pracuje na projekte inšpirovaným súčasným vzťahom človeka a prírody, konkrétne problematickej snahy človeka ovládnuť a riadiť prírodné procesy voľne žijúcich vodných živočíchov a benefitov z ich domestikácie. Zaujíma sa o transformáciu vzniku prírodnej perly na jej riadenú výrobu. Pracuje tak s témou vykorisťovanej prírody a ľudskej túžby po dokonalom produkte, ktorý je výsledkom obrannej reakcie živého tvora.

http://gabrielaprochazka.com/

https://www.instagram.com/gabriela_prochazka/

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.