Feminist Fight Club: Workshop s Đejmi Hadrović

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 13. júla medzi 16.00 - 20.00

Srdečne pozývame na Feminist Fight Club workshop s Đejmi Hadrović, ktorý sa uskutoční v priestoroch Šopa Gallery 13. júla medzi 16.00 – 20.00.

Cieľom workshopu je predstaviť feministické umelkyne a podporiť začínajúce feministky skúmajúce a prekračujúce konvenčné rodové úlohy a sexuálne identity. Snahou autorky je vytvoriť bezpečný priestor, ktorý umožní ženám otvoriť sa a zazdieľať svoje vlastné príbehy.

V súčasnej dobe, keď feministické a queer aktivistky sa súčasne stretávajú s nárastom hrozieb a zároveň mimoriadnym vzostupom ich zviditeľnenia sa na celom svete, sa umenie ukazuje ako užitočný prostriedok pre aktivistickú komunikáciu a organizáciu. Zoči-voči obrodeniu misogynie, homofóbie, xenofóbie, agresívnych fašistických nacionalizmov a presadzovaniu represívne výlučných variantov normatívnych rodových rolí sa pokrokové postoje javia ako čoraz cennejšie. Je nevyhnutné praktizovať, ďalej podporovať a posilňovať rôznorodé formy feministického odporu a odolnosti. 

Đejmi Hadrović je mediálna umelkyňa pôsobiaca v oblasti fotografie, videa, inštalácie a performance. Študovala filozofiu, kultúru a antropológiu a magisterské štúdium zamerané na audiovizuálne orientované umenie na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Rakúsku. V roku 2017 sa stala doktorandkou na Akadémii výtvarných umení vo Viedni.

Rezidencia je organizovaná v rámci projektu HYDRA PACE – Platform for Artistic Collaboration and Exchange. Fond Anny Lindhovej a Európska Únia sú hlavnými partnermi projektu. Rezidenčný program KAIR Košice Artist in Residence z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.