Blanka Győri – Dear Lars von Trier

KAIR, Hlavná 40, Košice 4.10.2018 o 18.00

Blanka Győri – Dear Lars von Trier
Otvorenie výstavy: 4.10. 2018 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 5.10. — 12. 10. 2018
Otváracie hodiny: pondelok — piatok od 16.00 — 18.00
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

“Snaha definovať, snaha opísať. Čas, ktorý venuje opisu, je vbudovaný do obrazov. Taktiež hovorí o čase, ktorý strávi v procese. Predmety sa rozpadajú na fragmenty príbehu. Príbehy sú obrazy. Pre ňu sú obrazy a maľba nástrojom na to, aby sa myšlienky dostali do tvarov. Keď začnú nadobúdať tvar, nestanú sa len textom, keďže využíva predmety. Nie sú to však len obrazy, pretože nám ukazujú slová. Slová, ktoré používa, nehovoria len o vytváraní obrázkov – ako by ste si na prvý pohľad mysleli – ale sú formou sebareflexie. Nie je to len spôsob, ako hovoriť, ale aj akcia konfrontácie s jej súčasným stavom. Forma konfrontácie je priznanie. Cieľom spovede je odhaliť niektoré tajomstvá. Rovnako ako cieľom popierania je dať vyhlásenie. Ak pochopíme iróniu. Ale irónia nie je cieľom, je to len stav. Potrebujete trochu odpočinku vo svojom úniku. Ale ani únik nie je jej cieľom. Je to len forma bytia medzi dvoma štádiami, ako spôsob čakania na niečo. Kým čaká, človek vníma čas v ktorom ona môže nájsť význam, ktorý nie je spojený s časom. Maľovanie je formou čakania. Maľba je rôznorodá. Obraz, ktorý sme práve opísali, je: čakanie, konfrontácia, definovanie.”

-napísal András Szücs

Blanka Győri (*1989) je maďarská umelkyňa z Budapešti, ktorá sa zúčastnila 3-mesačného rezidenčného pobytu v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence. Blanka skúma vzťah medzi osobnou skúsenosťou a historickými alebo kultúrnymi fenoménmi a zvyčajne tvorí inštalácie, ktoré majú vždy iný charakter.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice.