Asztrid Csatlós (HU)

Residency: Júl - September 2023

Asztrid Csatlós (*1992) je maďarská umelkyňa, ktorá sa venuje prevažne maľbe. Vo svojej tvorbe sa zameriava na korelácie medzi výtvarným umením a prírodnými vedami, medzi prítomnosťou, minulosťou a budúcnosťou a na paralely fikcií a utópií. Jej diela sú často polyfónne, rada kombinuje interdisciplinárne tvorbu s klasickým maliarským myslením.

Magisterský titul získala na Fakulte výtvarných umení Univerzity v Pécsi, Maďarsku pod vedením Andrása Ernszta (2020). V súčasnosti pracuje na sérii pod názvom A Sweet Smell of Putrefaction, na ktorej začala pracovať v roku 2023 a upozorňuje na fenomén Szegedu a špinavých ciest v okolí hraníc (utečenecká kríza, environmentálne zmeny, vzťahové systémy globalizácie). Vo svojich dielach sa snaží používať biologicky rozložiteľné materiály.

Csatlós vystavovala svoje práce na samostatných a skupinových výstavách v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Poľsku, na Slovensku a Českej republike. V tomto roku mala samostatné výstavy v Dome umenia a literatúry v Pécsi (HU) a v Galérii FaVU v Brne (CZ). Nedávno sa zúčastnila na niekoľkých skupinových výstavách, napríklad v Galérii Ani Molnár alebo v Galérii Max v Budapešti. Jej diela sú súčasťou niekoľkých súkromných zbierok. V tomto roku sa dostala do užšieho výberu na cenu STRABAG Art Award. Okrem toho získala niekoľko umeleckých štipendií, vrátane Ceny Ernő Tolvalyho za umenie, štipendia Ildikó Kriszbacherovej a Fundamenta Amadeus Art Prize.

Trojmesačná rezidencia je organizovaná v spolupráci s Budapest Gallery.
Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.