Arab Queer Heritage – Open Studios Night

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.9.2022 o 19.00

Už v stredu 14.9. sa môžete tešiť na večer otvorených ateliérov, tentokrát na tému arabské queer dedičstvo. Predstavia sa vám rezidenti Magid a Ahmad BaBa, ktorí porozprávajú o východiskách svojej tvorby a o projektoch, na ktorých počas rezidencie pracujú. Okrem iného nám priblížia aj to, ako definujú a vnímajú svoje arabské dedičstvo a telesnosť, a či sa tieto oblasti vzájomne vylučujú, alebo dokážu nájsť spoločný dialóg.

Magid (oni/ony) sú vizuálnymi umelcami, ktorí vo svojej tvorbe pracujú s tabuizovanými a kultúrne citlivými otázkami, ako sú duševné choroby, sexuálne útoky, rodinná česť a queerness. Svoju prax rozvíjajú prostredníctvom umeleckého výskumu, ľudských skúseností a osobných interakcií, ktoré sa potom pokúšajú pretaviť do aktivizmu a spochybniť tým sociálne štruktúry. V aktuálnom projekte im spojenie performance a módy s tradičnými formami vizuálneho umenia umožňuje lepšie vyjadriť emócie ukryté za kultúrnymi oslavami, komunitným bojom a strateným dedičstvom. 

Ahmad BaBa je libanonský vizuálny a perfomatívny umelec pôsobiaci v Berlíne, ktorého práca je zakorenená v kritickej interdisciplinarite a antiopresívnych praktikách. Ahmad má skúsenosti s muzickým umením a v súčasnosti študuje tanečnú a pohybovú terapiu na magisterskom stupni so zameraním na rozvoj telesných, umeleckých a terapeutických procesov. 

Jeho vizualizácie približujú identitu z kritickej a kolektívnej archivárskej perspektívy, ktorá sa točí okolo chápania queerness vo vzťahu k mnohovrstevnému Arabovi* Moslimská identita(y). 

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

Projekt ďalej podporilo aj Mesto Košice